Aktuality

POJ F-M
07. 06. 2022

Frýdek≈Místek dobrý partner POJ F≈M

3D tisk a virtuální realita pro základní školy města Frýdek≈Místek POJ F≈M je seznámena s projektovým záměrem „Frýdek-Místek ve 3D“, který má žáky základních škol rozvíjet ve výše uvedených 3D technologiích s vysokou přidanou hodnou. POJ F≈M se svými zkušenostmi nabízí sdílení zkušeností, systematickou podporu zavádění 3D tisku a VR na základní školy. Toto do budoucna přinese možnosti velmi intenzivní a dlouhodobé spolupráce mezi střední školou POJ F≈M a základními školami F≈M. Naše škola se bude věnovat podpoře učitelům a žákům základních škol v následujících aktivitách: Aktivita 1: konzultace k návrhu pořizovaného HW i SW vybavení na základní školy (v přípravné fázi) Aktivita 2: organizace workshopů pro učitele ZŠ (v zahájení realizační fáze a v prostorách POJ F≈M) Workshop 1: Základy 3D tisku Workshop 2: Základy virtuální reality (VR) Workshop 3: Pokročilé techniky 3D tisku a příprava podkladů pro 3D tisk Workshop 4: Pokročilé techniky VR a příprava podkladů pro zobrazení ve VR Aktivita 3: Podpora „on-site“ přímo na základních školách dle potřeb učitelů ZŠ. Prezentace výstupů a prací žáků ZŠ v rámci mezinárodní akce CONnect with creativity pořádané POJ F≈M (vždy v říjnu). Aktivita 4: Rekonstrukce a vybavení prostor školní dílny TZB Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za příležitost ke spolupráci a podporu ve výši: 400 000 Kč
Celý článek
Vítězná finanční gramotnost žáků POJ F≈M
17. 05. 2022

Vítězná finanční gramotnost žáků POJ F≈M

Den finanční gramotnosti 2022 zná své vítěze V pátek 13. května 2022 proběhl na Ekonomické fakultě VŠB-TUO pod záštitou Katedry financí již třetí ročník soutěže Den finanční gramotnosti. Soutěže se zúčastnilo 34 dvoučlenných týmů studentů středních škol nejen s ekonomickým zaměřením. Studenti poměřili své síly ve hře Finanční svoboda, vyzkoušeli si práci finančního poradce a otestovali své znalosti při testu z finanční gramotnosti.Akce pořádaná Ekonomickou fakultou měla opět velký úspěch a ukázala středoškolákům, že i škola se může proměnit v zábavnou hru. Po sečtení bodů z obou soutěžních součástí vzešlo toto pořadí: 1. místo: Marek Šotnar a Matěj Dudek ze SPŠ, OA a JŠ s právem státní zkoušky Frýdek-Místek,2. místo: Dominik Kalouda a Ondřej Nečas z Matičního gymnázia Ostrava,3. místo: Vojtěch Knettig a Vojtěch Pavel Podveský z Matičního gymnázia Ostrava. Naši školu reprezentovali kromě vítězného týmu také další studenti (seznam viz níže), kteří také dosáhli pěkných výsledků:Nikola Kočková + Kristýna Peterková (3.EL)Kamila Paluzgová + Klára Černíková (1.OA)Eliška Kolarczyková + Eliška Hrabovská (2.EL)Adéla Polachová + Vendula Fryščoková (2.OA)Vojtěch Pyško + Lukáš Solný (2.OA)Michal Bezloja + Lukáš Rek (2.OA)Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!
Celý článek
Řemeslný jarmark 2022
03. 05. 2022

Řemeslný jarmark 2022

Dva studentské týmy z naší školy se dne 2. 5. 2022 zúčastnily soutěže v praktických činnostech, kterou pořádala Válcovna trub patřící do holdingu Třineckých železáren. Kromě našich studentů byly přítomny 2 týmy z Vítkovické střední průmyslové školy a 2 týmy ze Střední odborné školy ve Frýdku-Místku. Studenti měli v krátké prezentaci představit svoji školu, vyzdvihnout její přednosti a možnosti, které mohou během svého 4-letého působení využít. Náš první tým StrojPOJ následně seznámil odbornou porotu se svými dlouhodobými maturitními pracemi, představil své výrobky a využití těchto prací v následné praxi. Druhý tým DRIP představil nadaci THE VELUX FOUNDATIONS a svůj Studentský startup pro 21. století, který působí v nově zmodernizovaných dílnách naší školy a může využívat špičkovou technologii a přístroje pořízené právě z tohoto fondu. Odborná porota byla také seznámena s projektem Stirling Engine Group. Soutěžícím byla následně umožněna prohlídka provozu Válcoven trub, která všechny velmi zaujala. Na závěr měli organizátoři připraveny pro studenty dvě kreativní soutěže, kde bylo potřeba opravdu týmové spolupráce v soutěžních družstvech a tvůrčích nápadů. Odborná komise každou dílčí část soutěže bodově ohodnotila a celkově se na 1. místě umístil tým Letců z Vítkovické střední průmyslové školy. 2. místo patřilo našim studentům z DRIPu (Ž. Bakotová, K. Krčmarský, M. Prachař, M. Kozel) a 3. místo obsadil tým StrojPOJ (V. Duda, J. Vicher, L. Vojkovský, A. Szarczec). Všem našim studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.
Celý článek
Informace pro uchazeče o studium - VÝSLEDKY
29. 04. 2022

Informace pro uchazeče o studium - VÝSLEDKY

Informace k výsledkům příjímacího řízení: V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy. Dne 29. 4. 2022 vydal ředitel školy Rozhodnutí o příjetí (nepřijetí) ke vzdělávání. Vše je uvedenou v následující tabulce:  Obor vzdělání   Rozhodnutí (ke stažení)   Ekonomické lyceum ZDE  Informační technologie ZDE  Obchodní akademie ZDE  Strojírenství ZDE  Technické lyceum ZDE  Technická zařízení budov ZDE  Veřejnosprávní činnost ZDE Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílá poštou - vyvěšením na webu školy (a úřední desce) se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené. Zákonný zástupce uchazeče (nebo uchazeč) odevzdá ve lhůtě do 10 pracovních dnů zápisový lístek, kterým potvrdí nástup ke vzdělávání ve školním roce 2022/23. Poštou se odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, avšak za účelem zrychlení procedury a následných kroků pořádáme informační schůzky se zákonnými zástupci (podle níže uvedeného rozpisu), na nichž je možné: odevzdat zápisový lístek v případě přijetí ke vzdělávání převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí informovat se o možnosti podání odvolání a podat odvolání Rozpis informačních schůzek - budeme se těšit na Vaši účast, jsme plně k dispozici    Termín a čas Obor  Místo  Obory SPŠ   3. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 informační technologie, technické lyceum  SPŠ: Kavárium, sekretariát, ředitelna  4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 strojírenství, technická zařízení budov Obory OA   3. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 veřejnosprávní činnost, ekonomické lyceum  OA: přízemí, sál divadla Andrgraund  4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 obchodní akademie Text vyhlášení 1. kola přijímacího řízení včetně kritérií ...ZDE.
Celý článek