Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

Absolventi se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady,

samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností,

výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke

komunikaci s veřejností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách, především právnických, sociálních a ekonomických. 

 

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech,

referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy (např. v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na úseku katastru nemovitostí),

administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod.