Národní plán obnovy

Vybavení škol digitálními technologiemi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v rámci Národního plánu obnovy aktivitu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Projekt je realizován v období 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023.

NPO 173 174 24

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Projekt je realizován v období 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023.

pub web sm