TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

logo eulogo mzp

Operační program: Spravedlivá transformace

Název projektu: TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Termín realizace projektu: 09/2022 - 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, bude vybudováno Collaborative learning space (CLS) a školní firma. CLS je netradiční otevřené výukové prostředí, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj (včetně zavádění EduBoxů do výuky). Na podporu podnikavosti bude na škole vybudována reálná firma zaměřená na reklamní činnost a 3D tisk, která žákům zprostředkuje ve školním prostředí všechny oblasti podnikání (výroba, prodej, služby, marketing, účetnictví, atp.).

Plakát k projektu