TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Workshop - Go to Kuba
19. 05. 2024

Workshop - Go to Kuba

Fiktivní firma a přednáška o Kubě Dne 19.4.2024 se sešli studenti 1. OA, 2. OA, 1. EL, a 2. EL na přednášce o Kubě. Hned ze začátku byly studentům představeny studentky ze 3.OA, které třídám ve zkratce popsaly svůj projekt v rámci předmětu fiktivní firma. Následně studentky svým spolužákům objasnily spojitost své fiktivní firmy s přednáškou o Kubě. Studenti se na přednášce mimo jiné dozvěděli, jak moc rozdílný je život u nás v České republice a život v republice Kubánské. Zjistili také, jakými auty se zde obyvatelé dopravují, jak zde funguje školství aj. Pánové Jan Smekal a José Garcia vyprávěli studentům o svých zážitcích na tomto ostrově a o tom, jak to na Kubě chodí... Jeden z nich žil na Kubě 18 let a v roce 1989 se přestěhoval do Československa. Školství na Kubě se podobá tomu našemu. Studenti zde mohou bez omezení studovat základní, střední i vysokou školu. Žáci chodí do školy v uniformách, které jsou barevně rozděleny podle věku. Spousta Kubánců studuje zdravotní školy (na Kubě má téměř každý občan svého soukromého lékaře).   Jedna ze zajímavostí, které se studenti od pánů dozvěděli, byla, že převážná většina obyvatel na Kubě vlastní zastaralé modely aut. Jednak proto, že je Kuba chudší země, a jednak proto, že si zde obyvatelé předávají auta z generace na generaci. Studenty také zaujalo, že obyvatelé Kuby nemusí chodit do práce. Nebo že zde funguje přídělový systém na vybrané zboží kvůli nedostatku základních produktů a zhoršení hospodářské situace. Žáci si z této přednášky odnesli mnoho cenných a zajímavých informací, které v budoucnu využijí jak v předmětu fiktivní firma, tak v zeměpisu.
Celý článek
Školní firma KIYO
10. 04. 2024

Školní firma KIYO

Jak jistě víte, založit firmu není nic jednoduchého. V první řadě, to chce plán Nejdříve je důležité si zvolit předmět podnikání, posléze si udělat průzkum trhu, zda-li má náš plán vůbec nějaký potenciál. No nebudeme zde popisovat, co je nutné udělat proto, abychom založili firmu a hlavně, ne tak ledajakou firmu. Mluvíme o úspěšné firmě! Jestli Vás zajímají informace a praktické zkušenosti, přijďte k nám studovat a vyzkoušet si to na vlastní kůži. Troufáme si říct, že fantazii, kreativitě a proaktivitě se meze nekladou. Příležitostí je hojnost. Teď už k příběhu, jak vznikla školní firma KIYO. Na naší škole se snažíme efektivně propojovat jednotlivé aktivity tak, aby to dávalo smysl. Proto žáci 3. ročníku dostali příležitost v návaznosti na založení školní firmy vypracovat zároveň komplexní maturitní práci. Této příležitosti se ujaly dvě šikovné žákyně oboru obchodní akademie Vendula Fryščoková a Valerie Kotulová, které dostaly nejtěžší úkol. Prvním úkolem bylo sepsání podnikatelského plánu, což je stěžejní dokument hlavně z toho důvodu, aby bylo jasné, kam má naše firma směřovat. Ve školním roce 2022/23 slečny sepsaly podnikatelský plán a v následujícím školním roce 2023/24 se začala firma realizovat. Jak je jistě známo, většinou je nutné vynaložit finanční prostředky na nákup strojů a zařízení, vzhledem k předmětu podnikání. Jelikož my se rozhodli pro grafické a designové studio zabývající se potiskem různých typů materiálu od textilu, přes plast až po keramiku, bylo nutné nakoupit stoje na sublimační tisk a sítotisk. Jakmile dorazily krabice, začalo být veselo :-D „přece jen jsme ekonomky a ne strojařky paní učitelko....“  
Celý článek
TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
23. 06. 2023

TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace Název projektu: TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 Termín realizace projektu: 09/2022 - 12/2027 Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi. Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK. Na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, bude vybudováno Collaborative learning space (CLS) a školní firma. CLS je netradiční otevřené výukové prostředí, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj (včetně zavádění EduBoxů do výuky). Na podporu podnikavosti bude na škole vybudována reálná firma zaměřená na reklamní činnost a 3D tisk, která žákům zprostředkuje ve školním prostředí všechny oblasti podnikání (výroba, prodej, služby, marketing, účetnictví, atp.). Plakát k projektu
Celý článek