Technická zařízení budov

36-45-M/01

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru technická zařízení budov se může uplatnit jako technik v oblasti technických zařízení budov, stavitelství a v příbuzných technických oborech, a to v různých typových pozicích – v oblasti přípravy staveb, jejich realizace, investic a e-learningu, v pozici stavební technik, mistr nebo stavbyvedoucí. Rovněž se může uplatnit jako projektant technických zařízení budov. Další uplatnění má v oblasti správních institucí jako referent státní správy a samosprávy a při prodeji materiálů a výrobků technických zařízení budov.

 

Při soukromém podnikání je podmínkou výkonu daných činností autorizace v příslušném oboru působnosti.

 

Absolvent studijního oboru technická zařízení budov je připraven ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách především technického směru. Studiem získal přehled o problematice technických oborů i konkrétní představu o náročnosti a obsahu učiva na vysoké škole. Byl vzdělán tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání.