Dny otevřených dveří a prezentační akce

Školní rok 2021/22

Srdečně zveme uchazeče o studium i širokou veřejnost k prohlídce školy, která sPOJuje:

Plánované DOD

  • 29. 1. 2022 - proběhne prezenčně od 9:00 do 12:00 ve školních budovách SPŠ i OA a za dodržení hygienických opatření:

- vstup do budovy školy a pohyb ve vnitřních prostorách je možný pouze s ochranou dýchacích cest FFP2

- vstup do školy je možný pouze po prokázání úplného očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci

Další osobní návštěvy školy je možné domluvit s vedením školy