Úřední deska

Údaje o škole (s účinností od 1. 7. 2011)

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 • Sídlo: 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
 • IČO: 00601381
 • DIČ: CZ00601381
 • REDIZO: 600016323
 • Telefon: 558406111
 • Sekretariát: 558406212
 • Studijní oddělení: 558406321
 • Ředitel: 558406211, 732227482
 • Internet: www.pojfm.cz
 • Email: skola@pojfm.cz
 • Datová schránka ID: hx7fqzk
 • Elektronická podatelna: spsfm@po-msk.cz

Elektronický systém spisové služby umožňuje přijem dokumentů v následujících digitálních formátech:
pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, hp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd.

 • Úřední hodiny podatelny: Pondělí - Pátek 7:00 - 11:00 hod.
 • Jazyková škola: 558406278
 • Bankovní spojení: 9834781/0100
 • Bankovní spojení pro platby žáků (ubytování, strava, lyžařský výcvik, výjezdy 3. ročníků, ... dle upřesněných informací): 107-8407950207/0100
 • Fakturační adresa:

SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek

28. října 1598

73801 Frýdek-Místek

IČ: 00601381

 • Vedení školy:

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel

Mgr. Petr Volník, zástupce ředitele (statutární) - pedagogická oblast

Ing. Tamara Fajkusová, zástupce ředitele - organizační oblast

Mgr. Marcela Lukovská, vedoucí učitelka jazykové školy - koncepce, metodika a marketing (JŠ)

 • Školní poradenské zařízení:

Mgr. Roman Gottlicher, výchovný poradce

Mgr. Lenka Zárubová, výchová poradkyně, speciální pedagog - koordinátroka inkluze

Ing. et Mgr. Dominika Kubinová, školní psycholožka

Mgr. Vladimíra Papřoková, metodik prevence rizikových jevů (OA)

Mgr. Libor Kmenta, výchovný poradce, metodik prevence rizikových jevů (SPŠ)

 • Výroční zprávy:

Školní rok 2022/23

Výroční zpráva o činnosti školy ...zde

Ekonomická část ...zde

Školní rok 2021/22

Výroční zpráva o činnosti ...zde

Ekonomická část ...zde

Školní rok 2020/21

Výroční zpráva o činnosti ...zde

Ekonomická část ...zde

Školní rok 2019/20

Výroční zpráva o činnosti ...zde

Ekonomická část ...zde

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.