Kroužky

Okolo Frýdku cestička
09. 10. 2017

Okolo Frýdku cestička

Okolo Frýdku cestička je turistický pochod, který každoročně pořádá Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku. Akce je určena všem studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Tři trasy Cestičky jsou koncipovány tak, aby účastníci během tří let poznali okolí města Frýdku-Místku. Prezentace a start 7:30 - 9:00 hodin ... DM při SPŠ ve Frýdku-Místku. Termín 20. 10. 2018 Trasa pochodu bude vždy upřesněna v den pochodu a v místě startu podle přírodních podmínek a počasí. Trasa č. 3 - rok 2018 (zelená) Popis trasy 25 km Od startu po modré turistické značce na přehradu Olešná, odtud po speciálně značené cestě (šipkami) přes Štandl (kontrola č. 1) do Sviadnova ke kostelu(přes podchod přes dálnici) – 6,5 km. Ve Sviadnově přejdeme po lávce přes Ostravici, jdeme kolem stadionu, přes železniční přejezd, kolem Válcoven plechu. Na křižovatce u sauny jdeme nahoru směrem Hájek, Nová Kolonie a na první odbočce vlevo odbočíme směrem na Lískovec. V Lískovci u kostela odbočíme vpravo a jdeme přímo do kopce směrem na Řepiště. Na křižovatce  za fotbalovým hřištěm v Lískovci jdeme vpravo směrem na Datyňský les (kontrola č. 2 – občerstvení) – 5 km. Asi 200 m za kontrolou po asfaltové cestě odbočíme vpravo na zelenou   turistickou značku, po které jdeme až ke kontrole č. 3 – 6 km. Odtud opět po šipkami značené cestě pokračujeme do Bruzovic – 3 km. Když sejdeme v Bruzovicích na hlavní cestu odbočíme vlevo a asi po 300 m odbočíme vpravo na modrou značku, která nás dovede až do cíle – směr Frýdek. Cíl pod lesem, restaurace „Ranč “ – 4,5 km. (Pozor!! Nejít po modré na Žermanice.) Popis trasy 20 km Od startu parkem kolem řeky Ostravice (po proudu po levém břehu) až k Válcovnám plechu , kde se napojíme na trasu 25 km. Časový rozpis kontrol K1 ... Štandl ... "mrtvá kontrola" K2 ... občerstvení ... začátek 9:00, konec 14:30 hodin K3 ... Kaňovice ... začátek 10:30, konec 14:30 hodin Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin Průchod kontrolami je limitován.Každý účastník, který projde všemi kontrolami a dorazí do cíle do 17:00 hodin, obdrží účastnický list. Po předložení účastnických listů z předchozích dvou ročníků pak každý obdrží odznak pochodu.Pozor: po komunikacích choďte vlevo!   Trasa č. 1 - rok 2016 (modrá) Popis trasy – 30 km Od startu přes park k lávce přes řeku Ostravici, přejít přes lávku a hned za ní zabočit vpravo proti proudu řeky  po dlážděném chodníku směrem na Staré Město. Po tomto chodníku jdeme až na jeho konec, kde potom zahneme vpravo na  polní cestu, která vede zadem kolem hřbitova, VÚHŽ až do Dobré. V Dobré u hřiště zabočíme doprava směrem k mostu přes řeku Morávku. Přejdeme přes most a za mostem odbočíme vlevo a pokračujeme po modré turistické značce na skalický kopec – kostel ve Skalici – 9 km ( kontrola č. 1). Vlevo dolů po hlavní cestě do Raškovic k zastávce „u Střížů“– 12,7 km. Zde se odbočí vpravo a po šipkami značené cestě ke kontrole č. 2 – 16,5 km  (mrtvá kontrola). Pokračujeme vpravo po polní cestě vedoucí do Janovic – 19,5 km. Když dojdeme na hlavní cestu v Janovicích, odbočíme vlevo   a jdeme kolem kostela, kolem restaurace „Ondráš“ a asi 400m za touto restaurací odbočíme vpravo do amfiteátru „Hradisko“ – občerstvení (kontrola č. 3) - 21,5km. Odtud nahoru do kopce, na vrcholu kopce jdeme rovně (pozor! neodbočit ani vpravo ani vlevo), jdeme polní cestou,potom kolem lesíka. Jakmile projdeme pod vysokým napětím, dojdeme na křižovatku dvou cest. Jdeme cestou vpravo! dolů přes lesík směrem k přehradě Baška . Podél pravého břehu přehrady jdeme chodníčkem přes les a polní cestou do Starého Města. Na hlavní cestě odbočit vpravo a pokračovat až do cíle  - restaurace „Na Fojtství“ – 30 km. Popis trasy – 22 km Totéž co trasa 30 km až ke kontrole č. 1 ve Skalici u kostela – 9km. Dále pokračovat po modré turistické značce až do Janovic k restauraci „Ondráš“. Odtud společně s trasou 30 km na Hradisko – občerstvení (kontrola č. 3)-  a do cíle – restaurace „Na Fojtství“ ve Starém Městě – 22km. Časový rozpis kontrol K1 ... Skalice - kostel ... začátek 9:00, konec 12:00 hodin K2 ... Krásná (Jednota) ... zde orazítkované kartičky, každý účastník jednu K3 ... Janovice (Hradisko) ... občerstvení ... začátek 9:30, konec 15:30 hodin Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin Trasa č. 2 - rok 2017 (červená) Popis trasy - 32 km Od startu přes park k řece Ostravici, proti proudu po speciálně značené cestě k lávce v Bašce - 3km. Odtud po modré značce přes kontrolu - K1 na Metylovickou hůrku - 5km. Za Metylovickou hůrkou odbočíme po modré turistické značce vpravo na žlutou vedoucí přes Metylovice na Kubalánky ( kontrola K2 - 7km ). Dále po zelené značce do Lhotky - 3km. Po asfaltové cestě směrem na Metylovice ( asi 100m ) na kopec, kde odbočíme vlevo na speciálně značenou cestu na Rozsůšky a Horní Konce - 5km. Odtud po žluté na Hůrky II ( kontrola K3 - občerstvení - 3km). Po modré značce přes Ostružinu, kolem přehrady Olešná, přes hráz a opět po speciálně značené cestě, do cíle k restauraci U Toma. Popis trasy - 22 km Totéž co první trasa až ke kontrole K1 pod Metylovickou hůrku - 7km. Po speciálně značené cestě do Metylovic k autobusové zastávce - 1,5km. Vpravo 1km po asfaltové cestě směrem na Palkovice, odbočka vlevo přes kopec ( stále po spec. zn. cestě) na Horní Konce - 3,5km. Přejdeme na žlutou značku na Hůrky II ( kontrola K3 - občerstvení ) - 3km. Po modré značce přes Ostružinu, kolem přehrady Olešná, přes hráz a opět po speciálně značené cestě, do cíle k restauraci U Toma. Časový rozpis kontrol K1 ... pod Metylovickou hůrkou ... začátek 7:30, konec 11:30 hodin K2 ... Kubalanky ... začátek 8:30, konec 13:30 hodin K3 ... Hůrky II ... občerstvení ... začátek 8:30, konec 15:30 hodin Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin