Ekonomické lyceum

78-42-M/02

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách. V první je všeobecně vzdělávací základ, který je doplněn základním odborným vzděláním. Druhou, menší část, představuje nabídka volitelných předmětů, jejichž funkcí je vytvořit širší nabídku pro rozhodování o dalším studiu či uplatnění v praxi.

 

Ve srovnání s absolventy gymnázií disponují absolventi ekonomického lycea základními kompetencemi ekonomicko-právního charakteru, avšak na rozdíl od absolventů středních odborných škol ekonomického zaměření mají hlubší znalosti ze společenskovědních a přírodovědných disciplín. Absolventi ekonomického lycea získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, dovedností v oblasti písemné a elektronické komunikace, znalost anglického a dalšího cizího jazyka (z výběru německý, francouzský a ruský) na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti.

 

Ekonomické lyceum je obor, který připravuje budoucí absolventy především k dalšímu vysokoškolského studiu, ale přitom poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi jsou připravováni tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vyšších odborných a především vysokých škol, případně podnikatelské praxi. Absolventi ekonomického lycea, kteří nebudou dále studovat a hodlají přímo nastoupit do praxe, budou schopni rychle se orientovat a zapracovat. K tomuto účelu slouží mimo jiné předměty Fiktivní firma a Ekonomická cvičení. Absolvent ekonomického lycea je připraven k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem, v peněžnictví, ve veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Dobré pracovní uplatnění se svými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi mohou absolventi najít v rámci zemí EU.