Ekonomické lyceum

Jazyky a humanitní vědy jsou tvůj život, jen ještě nevíš, kterým se vydat směrem? Vítej na ekonomickém lyceu! Rozšíříš si všeobecné znalosti přírodních věd, naučíme tě ekonomiku, účetnictví, počítat, základy práva a cizí jazyky ovládneš na špičkové úrovni. Navíc se můžeš účastnit zahraničních stáží, být hercem / herečkou v Klubu anglického divadla nebo založit fiktivní firmu.

 Výsledky přijímacích zkoušek (zveřejněno 15. 5. 2024) ⟶

Délka studia: 4 roky
Zakončení studia: maturita
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací zkouška: jednotná (ČJ a matematika)
Kód oboru: 78-42-M/02

 

Přírodní vědy na úrovni

Fyziku, chemii, matematiku a biologii zvládneš na gymnaziální úrovni. Nejen kvůli zaměření na tyto předměty se ekonomickému lyceu přezdívá ekonomický gympl. Na žádné vysoké škole se neztroskotáš díky prohloubení znalostí matematiky a statistiky – na vysokou půjdeš jen s těmi nejlepšími znalostmi!

 

Rozvážeme ti jazyk

Ve světě se neztratíš díky znalosti cizích jazyků zaměřených i na byznys. Ovládneš tak perfektně angličtinu a ruštinu / němčinu. Právě druhý cizí jazyk si volíš podle toho, který tě více zajímá, nebo který jsi studoval/a na základní škole. Cizí mluvu si můžeš ještě více osvojit v naší Jazykové škole.

 

Ekonomika, účetnictví a vlastní "firma"

Zkušenosti ze všech ekonomických předmětů využiješ při zakládání své fiktivní firmy, ve které s několika spolužáky budeš účtovat, propagovat ji a prezentovat výsledky "hospodaření". K tomu ti dopomáhej učivo základních pojmů v účetnictví, výpočtu mezd a odpisů v ekonomice, nebo stanovení ceny výrobku v marketingu.

 

Prsty hbité jako Chopin

…kdyby hrál klavírista Chopin na počítačové klávesnici. Zaručujeme ti, že tvých deset prstů bude po klávesách cestovat téměř rychlostí světla, takže můžeš vyhrát nejednu národní i mezinárodní soutěž. Díky předmětu Písemná a elektronická komunikace ti nebude psaní a opis dělat žádný problém!

 

Pochop lidi a pomáhej jim

K chodu společnosti je také potřeba pochopit chování zákazníků – s tím ti pomůže psychologie nebo sociologie. Naučíš se orientovat v právu, sepisovat smlouvy nebo prezentovat své projekty. Rozhled o světě můžeš podpořit zahraniční odbornou stáží s programem Erasmus+. Možnosti rozvoje osobnosti jsou u nás neomezené!

 

Čím se můžeš stát?

Absolventi lycea jsou perfektně připraveni na jakoukoli vysokou školu, zejména na pedagogické, ekonomické nebo přírodovědecké a právnické fakulty. Uplatnění najdeš především po vystudování VŠ jako:

 • Učitel

 • Ekonom, účetní

 • Manager nebo podnikatel

 • Právníkem (po studiu právnické fakulty)

 • Bankovním a pojišťovacím pracovníkem

Co tě naučíme?

 • Přírodní vědy na gymnaziální úrovni

 • Business english

 • Psát na PC všemi deseti

 • Právo a podnikání

 • Ekonomiku, účetnictví

 • Pokročile pracovat s počítačem (certifikát ECDL)

 • Orientovat se v právu a smlouvách

 • Psychologii

 

Jsi ready být POJem?

Vstupenka do světa úspěšných ti leží na dosah ruky. Neváhej a přiPOJ se k nám!

 

Školní vzdělávací program
Stáhněte si leták oboru:

 el mini