Výměnné pobyty v Německu

Partnerství se školou v Hesensku

bsgczd fond

MOTTO: „ FAKT NEBO FAKE?“

Cíle projektu:

Získání mediálních kompetencí, správné zařazování informací a rozvoj kritického myšlení. Projekt upozorní účastníky na vzrůstající počet dezinformačních zpráv na internetu, podpoří jejich kritické myšlení a uvede návody na to, jak dezinformace poznat a jak si informace ověřovat. Projekt mladým lidem napomůže k pochopení odlišností ve společnosti obou národů a povede je ke zvýšení tolerance vůči odlišnostem a odstranění předsudků, se kterými se bohužel stále setkáváme.

  • 1. část projektu proběhla 31. 3. - 6. 4. 2019 v Německu – Gelnhausen, Frankfurt n. M., Mainz
  • 2. část 1. - 7. 6. 2019 ve Frýdku-Místku a okolí, Praha

Projektu se zúčastnilo 9 českých a 8 německých studentů, 2 učitelé z německé školy, koordinátorkou projektu byla Mgr. Marta Michaláková.

Celý program se soustředil na splnění cílů projektu. Jednotlivé aktivity jsme diskutovali navzájem s německou školou. Program jsme připravovali tak, aby byl bohatý a vyvážený - aby obsahoval kulturní akce (spojené s poznáváním našeho regionu), sportovní aktivity (vhodné náročnosti), workshopy spojené s debatami k tématu našeho projektu, vytvořili jsme harmonogram aktivit.

Během projektu bylo dosaženo plánovaných cílů. Projektové aktivity byly doplněny atraktivním programem v obou zemích, v Německu návštěvou televize ZDF a místních novin Naumann , kde šéfredaktoři debatovali s žáky na téma Fake news a učili je jak zacházet se získanými informacemi a jak si ověřovat jejich důvěryhodnost. Dále návštěva Frankfurtu nad Mohanem a seznámení se s práci filmového studia. Studenti rovněž ocenili pozitivně návštěvu koncentračního tábora v Buchenwaldu.

Ve Frýdku-Místku němečtí studenti navštívili významné zaměstnavatele našeho kraje s mezinárodní účasti. Jednu z nejmodernějších automobilek firmu Hyundai, kde měli možnost seznámit se plnou automatizací a fungováním nadnárodní společnosti v naší zemi. Dále návštívili firmu Marlenka, jehož zakladatel je arménského původu a seznámil žáky s 15ti letou tradicí jeho firmy, jejím vývojem
a stragiemi. Ukázali jsme jim také naše Beskydy, kde jsme navštívili lanové centrum tarzanie a muzeum v přírodě v Rožnově p. R. Návštěvou Ostravy se seznámili s průmyslovou oblastí našeho kraje, navštívili interaktivní výstavu techniky, která je součástí Technického muzea Dolní oblasti Vítkovic. Pobyt jsme zakončili návštěvou Prahy, kde jsme navštivili i budovu České tiskové kanceláře a debatovali o Fake news s její šéfredaktorkou.