Výměnné pobyty v Německu

Partnerství se školou v Hesensku

bsgczd fond

 

Motto: Měnicí se svět, jak se s tím vypořádat?

Tento projekt z roku 2023 byl ze 70% podpořen z ČNFB.

Cíle projektu:

Cílem projektu bude zkoumat a porovnávat, které změny nevyhnutelně vyústily z koronavirové pandemie, jak se s nimi vypořádávají mladí lidé v České republice a Německu a jaké se objevují perspektivy.

V rámci projektu jsme se zabývali zásadními životními a socializačními kontexty mladých lidí a změnami způsobenými koronavirovou pandemií.

1) Jak mladí lidé tráví volný čas, jakou roli hrají kamarádi (stejného věku) (skupiny vrstevníků),

2) jaké zkušenosti mají mladí lidé ve škole

3) jak prožívají sociální vztahy v rodině

4) jak ovlivňují sociálně sítě jejich chování

část projektu proběhla 24. 3. – 31. 3. 2023, o víkendu v Praze a pak ve Frýdku-Místku, Ostrava
část pobytu proběhla 28. 5. – 4. 6. 2023 v Německu – Gelnhausen, Mainz, Frankfurt am Main
Projektu se zúčastnilo v první části 17 českých a 11 německých žáků, k druhé části do Německa odjelo jen 15 českých studentů. Skupiny doprovázely 2 učitelky z české a německé školy, koordinátorkou projektu byla Mgr. Marta Michaláková

Prezentace 1. části projektu: ...zde

Prezentace 2. části projektu: ...zde

Pixilation z workshopu z Filmového muzea: ...zde

Celý projekt proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Studenti navázali mezi s sebou velmi pěkné přátelské vztahy, které přetrvávají dodnes.

Výměnný pobyt jsme začali v Praze, kde jsme využili Jazykovou animaci od Tandemu. Jazyková animace prolomila ledy mezi oběma skupinami a navodila přátelskou atmosféru. Další den se všichni účastníci seznámili s mottem projektu, všichni se aktivně zapojili do workshopu "Jak nevypustit duši na SŠ?" a naučili se techniky na uvolňování stresu.

V pondělí pokračoval program v naší škole prohlídkou a návštěvou vyučování. Odpoledne se uskutečnila tzv. Fotorallye, v rámci které smíšené skupiny plnily různé úkoly a seznamovaly se s naším městem a místními obyvateli Díky nepříznivému počasí jsme museli změnit program i další den, místo výletu do Beskyd, jsme zůstali ve škole a věnovali se malováním triček s tématem našeho projektu. Hned po ránu nám ještě studenti z anglického divadla představili jejich novou hru, zahráli si pár motivačních her a předvedli pár ukázek.

Ve středu na nás čekala návštěva Ostravy, kterou jsme začali v trampolínovém světě HOPJUMP a odpoledne po prohlídce Ostravy jsme shlédli filmové představení Divčí gang, který byl součástí filmového festivalu Jeden svět. Film se zabýval tématikou sociálních sítí a ukázal život jednoho influencera. Po filmu následovala debata s odborníkem, do níž se mnozí aktivně zapojili.

Další den se němečtí studenti zúčastnili workshopu "7 návyků skutečně efektivních lidí" vedeného ředitelem školy.

Tuto část pobytu jsme ukončili závěrečným večírkem, kde nám studenti představili svá krátká videa, a shlédli jsme prezentaci z celé části, kterou vytvořila jedné ze studentek. Večer nastalo slzavé loučení.

Druhá část pobytu proběhla v Německu, 4 studenti, kteří neměli svou hostitelskou rodinu, byli ubytování v apartmánu v Gelhausenu.

Navštívili jsme televizi ZDF v Mohuči, další den jsme všichni strávili v zábavném parku ve Steinau, kde jsem si užili různých atrakcí, překonávali strach a utužovali své charakterové vlastnosti. Během toho nám učitelé ugrilovali typické klobásy a a různé zeleninové špízy. V pátek se učili žáci odbourávat stres prostřednictvím mentálního tréninku. Poté jsme odjeli do Frankfurtu do Filmového muzea, kde jsme v rámci workshopu "Stop motion" vytvořili krátký Pixilation film. Večer jsme zakončili tradiční večeří v typické restauraci. V sobotu se studenti rozděleni do 3 smíšených družstev snažili vyřešit problémy v rámci únikové hry. Odpoledne jsme strávili příjemně aktivně při hraní Abenteuer Golf.

V neděli jsme projekt zakončili společným setkáním ve škole, vyhodnotili jsme druhou část projektu pomocí metody 5 prstů. A nastalo velmi bouřlivé loučení. Všichni si pobyt nesmírně užili a považují je za jeden z nejlepších zážitků svého života.

 

Projekt z roku 2019

MOTTO: „ FAKT NEBO FAKE?“

Cíle projektu:

Získání mediálních kompetencí, správné zařazování informací a rozvoj kritického myšlení. Projekt upozorní účastníky na vzrůstající počet dezinformačních zpráv na internetu, podpoří jejich kritické myšlení a uvede návody na to, jak dezinformace poznat a jak si informace ověřovat. Projekt mladým lidem napomůže k pochopení odlišností ve společnosti obou národů a povede je ke zvýšení tolerance vůči odlišnostem a odstranění předsudků, se kterými se bohužel stále setkáváme.

  • 1. část projektu proběhla 31. 3. - 6. 4. 2019 v Německu – Gelnhausen, Frankfurt n. M., Mainz
  • 2. část 1. - 7. 6. 2019 ve Frýdku-Místku a okolí, Praha

Projektu se zúčastnilo 9 českých a 8 německých studentů, 2 učitelé z německé školy, koordinátorkou projektu byla Mgr. Marta Michaláková.

Celý program se soustředil na splnění cílů projektu. Jednotlivé aktivity jsme diskutovali navzájem s německou školou. Program jsme připravovali tak, aby byl bohatý a vyvážený - aby obsahoval kulturní akce (spojené s poznáváním našeho regionu), sportovní aktivity (vhodné náročnosti), workshopy spojené s debatami k tématu našeho projektu, vytvořili jsme harmonogram aktivit.

Během projektu bylo dosaženo plánovaných cílů. Projektové aktivity byly doplněny atraktivním programem v obou zemích, v Německu návštěvou televize ZDF a místních novin Naumann , kde šéfredaktoři debatovali s žáky na téma Fake news a učili je jak zacházet se získanými informacemi a jak si ověřovat jejich důvěryhodnost. Dále návštěva Frankfurtu nad Mohanem a seznámení se s práci filmového studia. Studenti rovněž ocenili pozitivně návštěvu koncentračního tábora v Buchenwaldu.

Ve Frýdku-Místku němečtí studenti navštívili významné zaměstnavatele našeho kraje s mezinárodní účasti. Jednu z nejmodernějších automobilek firmu Hyundai, kde měli možnost seznámit se plnou automatizací a fungováním nadnárodní společnosti v naší zemi. Dále návštívili firmu Marlenka, jehož zakladatel je arménského původu a seznámil žáky s 15ti letou tradicí jeho firmy, jejím vývojem
a stragiemi. Ukázali jsme jim také naše Beskydy, kde jsme navštívili lanové centrum tarzanie a muzeum v přírodě v Rožnově p. R. Návštěvou Ostravy se seznámili s průmyslovou oblastí našeho kraje, navštívili interaktivní výstavu techniky, která je součástí Technického muzea Dolní oblasti Vítkovic. Pobyt jsme zakončili návštěvou Prahy, kde jsme navštivili i budovu České tiskové kanceláře a debatovali o Fake news s její šéfredaktorkou.