Proč jsme POJem

Vize školy

Rozhodli jsme se být "Školou, která sPOJuje". U našich žáků a v bezpečném prostředí sPOJujeme technickou i ekonomickou odbornost s komplexním rozvojem jejich osobnosti. Absolventi školy jsou odborníci, kterým nechybí lidskost a cit. ProPOJujeme výuku odborných předmětů s cizími jazyky, žákům zajišťujeme podmínky pro rozvoj v zahraničních firmách. Žáci mají důvěru a mohou se podílet na mnoha oblastech života školy.


Jsme sebevědomá střední škola a máme smělou ambici být mezi středními školami POJem, který odkazuje na kvalitu, vysokou efektivitu a přátelské prostředí. Našim žákům dáváme celou řadu příležitostí, jak nad rámec běžné výuky pracovat na svém všestranném osobním rozvoji. Specialitou školy je např. forma praktické maturity v podobě dlouhodobé maturitní práce, jejíž téma zadává a vede firma. Od školního roku 2021/22 naši maturanti dokonce ověřují podobu maturitní zkoušky formou tzv. Komplexní absolventské práce. Již se stává běžnou záležitostí, že naši učitelé odborných i přírodovědných předmětů odhodí ostych a výuku vedou v angličtině. Používáme totiž systematicky metodu CLIL, která je ukotvena v našich školních vzdělávacích programech. Naši žáci i učitelé mají možnost rozvíjet své odborné a jazykové kompetence prostřednictvím projektů Erasmus+ v mnoha evropských zemích, kde máme své partnery a přátele. Žáci jsou již dnes zapojeni do velmi přínosného programu DofE - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, ve školním roce 2020/21 jsme zahájili program Leader in Me, který se opírá o 7 návyků skutečně efektivních lidí. Rozvíjíme podnikavost našich žáků. S podporou grantu The Velux Fondations realizujeme projekt Studentský startup pro 21. století, podařilo se nám rekonstruovat velkou část školních dílen a vybavit je skutečně špičkovými technologiemi. Zároveň jsme vytvořili podmínky pro studentské podnikání, první studentský startup DRIP již funguje, vyrábí a prodává.