E-strava

logo e strava nov

Školní jídelna při Střední průmyslová škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28.října 1598. Portál e-Strava umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které Vám naše stravovací zařízení poskytuje.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Pro manipulaci s e–stravou je zapotřebí:

 1. Prostřednictvím e-mail adresy: jidelna@spsoafm.cz  - nahlásit číslo čipu – na základě tohoto čísla Vám bude přiděleno heslo: číslo čipu (doporučiji změnit).

 2. U prodeje stravného, objednávkový terminál - nahlásit číslo čipu – na základě tohoto čísla Vám bude přiděleno heslo: číslo čipu (doporučiji změnit).

 3. Na internetu

Přihlašování e- stravy

 • Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

 • Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

 • V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 3-třetí jídlo,  0-odhláška.

 • Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 7.15 hod, 8.05 hod, 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00 hod, 12.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod.

Postup přihlašování uživatele e-stravy

 1. zadat kód zařízení (identifikace ŠJ při SPŠ):klikneme  na číslo identifikace 0001 nebo 0001 přímo vepíšeme do příslušného rámečku,

 2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0,

 3. zadat heslo,

 4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu,

 5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce,

 6. pak můžete provést změny dle jídelníčku,

 7. po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn,

 8. objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Další volby dle potřeb uživatele

Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.1. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.