Pedagogický sbor

 • Tobiáš Martin, Mgr.
  ředitel školy
  T: 558 406 211 T: 732 227 482
  E: tobiasm@pojfm.cz
  Kancelář: A 103
 • Volník Petr, Mgr.
  zástupce ředitele školy (statutární)
  T: 558 406 244 T: 736 536 159
  E: volnikp@pojfm.cz
  Kancelář: D 102
 • Fajkusová Tamara, Ing.
  zástupce ředitele školy
  T: 558 406 320
  E: fajkusovat@pojfm.cz
  Kancelář: G 213
 • Bača Jiří, Mgr.
  Vedoucí praktického vyučování
  T: 558 406 250
  E: bacaj@pojfm.cz
  Kancelář: D 113
 • Balon Robin, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 306 (230)
  E: balonr@pojfm.cz
  Kancelář: H 106 (A 217)
 • Beňová Jiřina, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 245
  E: benovaj@pojfm.cz
  Kancelář: D 111
 • Bretová Jana, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 237
  E: bretovaj@pojfm.cz
  Kancelář: A 316
 • Břenek Richard, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 325
  E: brenekr@pojfm.cz
  Kancelář: G 310
 • Collen Malcolm
  pedagog
  T: 558 406 235
  E: collenm@pojfm.cz
  Kancelář: A 307
 • Cviklová Pavlína, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 328
  E: cviklovap@pojfm.cz
  Kancelář: H 106
 • Červenková Kateřina, RNDr.
  pedagog
  T: 558 406 327
  E: cervenkovak@pojfm.cz
  Kancelář: H 315
 • Fajkusová Iva, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 273
  E: fajkusovai@pojfm.cz
  Kancelář: C 204
 • Garstka Aleš, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 227
  E: garstkaa@pojfm.cz
  Kancelář: A 201
 • Gorecká Danuše, PaedDr.
  pedagog
  T: 558 406 237
  E: goreckad@pojfm.cz
  Kancelář: A 316
 • Gőttlicher Roman, Mgr.
  Pedagog, Výchovný poradce
  T: 558 406 228 (304)
  E: gottlicherr@pojfm.cz
  Kancelář: A 202 (H209)
 • Guňková Jarmila, Ing.
  pedagog, ekonom školy
  T: 558 406 214
  E: gunkovaj@pojfm.cz
  Kancelář: D 103
 • Holečková Martina, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 322
  E: holeckovam@pojfm.cz
  Kancelář: G 106
 • Chlopčíková Eva, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 305
  E: chlopcikovae@pojfm.cz
  Kancelář: H 203
 • Chvajová Eva, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 305 (237)
  E: chvajovae@pojfm.cz
  Kancelář: H 203 (A 316)
 • Jalůvka Martin, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 231
  E: jaluvkam@pojfm.cz
  Kancelář: A 216
 • Janecká Martina, Mgr. et Bc.
  pedagog
  T: 558 406 302
  E: janeckam@pojfm.cz
  Kancelář: H 205
 • Jeništová Radka, Mgr
  pedagog
  T: 558 406 327
  E: jenistovar@pojfm.cz
  Kancelář: H 315
 • Jindrová Pavla, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 273
  E: jindrovap@pojfm.cz
  Kancelář: C 204
 • Kmenta Libor, Mgr.
  pedagog, Metodik prevence rizikových jevů
  T: 558 406 228
  E: kmental@pojfm.cz
  Kancelář: A 202
 • Kokešová Marta, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 331
  E: kokesovam@pojfm.cz
  Kancelář: H 202
 • Korbášová Zuzana, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 306
  E: korbasovaz@pojfm.cz
  Kancelář: H 106
 • Kotásková Jarmila, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 329
  E: kotaskovaj@pojfm.cz
  Kancelář: H 214
 • Kotásková Vratislava, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 229
  E: kotaskovav@pojfm.cz
  Kancelář: A 207
 • Kubinová Dominika, Ing.
  pedagog, Školní psycholog
  T: 558 406 334
  E: kubinovad@pojfm.cz
  Kancelář: G 316
 • Lipinová Tatiana, Ing., Ph.D.
  pedagog
  T: 558 406 230
  E: lipinovat@pojfm.cz
  Kancelář: A 217
 • Lukovská Marcela, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 233
  E: lukovskam@pojfm.cz
  Kancelář: A 302
 • Meyerová Miroslava, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 331
  E: meyerovam@pojfm.cz
  Kancelář: H 202
 • Michaláková Marta, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 328
  E: michalakovam@pojfm.cz
  Kancelář: H 106
 • Murinová Marta, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 235
  E: murinovam@pojfm.cz
  Kancelář: A 307
 • Oborná Markéta, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 230
  E: obornam@pojfm.cz
  Kancelář: A 217
 • Ondřeková Hana, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 288
  E: ondrekovah@pojfm.cz
  Kancelář: A 317
 • Oroszyová Svatava, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 329
  E: oroszyovas@pojfm.cz
  Kancelář: H 214
 • Papřoková Vladimíra, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 330
  E: paprokovav@pojfm.cz
  Kancelář: G 218
 • Pešat Zbyněk
  pedagog
  T: 558 406 248
  E: pesatz@pojfm.cz
  Kancelář: D 112
 • Pindurová Jarmila, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 324
  E: pindurovaj@pojfm.cz
  Kancelář: H 204
 • Polivčaková Daša, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 229
  E: polivcakovad@pojfm.cz
  Kancelář: A 207
 • Přidal Jaromír, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 325
  E: pridalj@pojfm.cz
  Kancelář: G 310
 • Quarantotti Hana, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 305 (288)
  E: quarantottih@pojfm.cz
  Kancelář: H 203 (A317)
 • Sládková Dagmar, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 231
  E: sladkovad@pojfm.cz
  Kancelář: A 216
 • Sojková Taťána, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 303
  E: sojkovat@pojfm.cz
  Kancelář: H 311
 • Suchoň Čestmír, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 231
  E: suchonc@pojfm.cz
  Kancelář: A 216
 • Sumbal Jiří, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 245
  E: sumbalj@pojfm.cz
  Kancelář: D 111
 • Sztwiertnia Staňková Gabriela, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 330
  E: sztwiertniag@pojfm.cz
  Kancelář: G 218
 • Šafner Roman Andreas, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 235 (325)
  E: safnerr@pojfm.cz
  Kancelář: A 307 (G310)
 • Šnytová Bronislava, PhDr.
  pedagog
  T: 558 406 234
  E: snytovab@pojfm.cz
  Kancelář: A 301
 • Šindlerová Zita, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 306
  E: sindlerovaz@pojfm.cz
  Kancelář: H 106
 • Špačková Zuzana, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 233
  E: spackovaz@pojfm.cz
  Kancelář: A 302
 • Šuhajová Darina, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 271
  E: suhajovad@pojfm.cz
  Kancelář: C 201
 • Trbušková Ludmila, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 229
  E: trbuskoval@pojfm.cz
  Kancelář: A 207
 • Uherková Renáta, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 227
  E: uherkovar@pojfm.cz
  Kancelář: A 201
 • Uherková Táňa, RNDr.
  pedagog
  T: 558 406 271
  E: uherkovat@pojfm.cz
  Kancelář: C 201
 • Vašíček Jiří, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 245
  E: vasicekj@pojfm.cz
  Kancelář: D 111
 • Vajčnerová Renáta, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 324
  E: vajcnerovar@pojfm.cz
  Kancelář: H 204
 • Vančáková Zdeňka, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 331
  E: vancakovaz@pojfm.cz
  Kancelář: H 202
 • Vraníková Barbora, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 233
  E: vranikovab@pojfm.cz
  Kancelář: A 302
 • Vyparinová Lucie, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 217
  E: vyparinoval@pojfm.cz
  Kancelář: A 115
 • Zárubová Lenka, Mgr.
  pedagog, Výchovný poradce, speciální pedagog - koordinátor inkluze
  T: 558 406 335
  E: zaruboval@pojfm.cz
  Kancelář: G 206
 • Závodný Čestmír, Ing.
  pedagog
  T: 558 406 254
  E: zavodnyc@pojfm.cz
  Kancelář: D 201
 • Závodný Jiří, Mgr.
  pedagog
  T: 558 406 327
  E: zavodnyj@pojfm.cz
  Kancelář: H 315
 • Žiška Zdeněk
  pedagog
  T: 558 406 243
  E: ziskaz@pojfm.cz
  Kancelář: D 108
 • Bilavčíková Alena, Bc.
  Asistent pedagoga
  T: 558 406 234
  E: bilavcikovaa@pojfm.cz
  Kancelář: A 301