Yes, I do

yes I do school

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila spolu s dalšími 4 středními školami z Moravskoslezského kraje do pilotního ověřování programu kurzu odborné angličtiny Yes, I Do. Projekt velmi dobře zapadá do aktivit školy v rámci Erasmus+ a směřuje k používání cizího jazyka ve výuce odborných předmětů.

Projekt zahrnuje 5 modulů, ve kterém se postupně vzdělávají učitelé odborných předmětů společně s vyučujícími anglického jazyka, kteří pak budou ve dvojicích vyučovat 3 skupiny žáků oboru Strojírenství a strojírenská výroba.

Účastníci kurzu ovládnou základní odbornou anglickou terminologii strojírenské technologie se zaměřením na potřeby strojírenských podniků. Výuka bude probíhat interaktivně formou blended learning - každý účastník má vlastní učebnici a navíc přístup do online pracovního sešitu Engineering Technology.

Školy zapojené do projektu budou sdílet své zkušenosti při vzájemných návštěvách a workshopech a také plánovat další rozvoj výuky odborného cizího jazyka s využitím metod blended learning a CLIL.

Garantem programu je KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, odborným garantem programu RNDr. Jitka Kunčarová z Open Agency s.r.o.


yes i do team

Propagační video a kanále YouTube ...zde.


yes i doVe školním roce 2019/20 pokračujeme v aktivitách projektu Yes, I Do!

Školní tým se rozrostl o nové studenty i učitele odborných předmětů a angličtináře, zařadili jsme i dvě nové odborné oblasti Machinery and EquipmentQuality and Control. Studenti letos absolvují odbornou stáž v zahraniční škole a firmách, kde budou moci své odborné i jazykové kompetence uplatnit.

CLIL výuka odborných předmětů v anglickém jazyce se na naší škole stala samozřejmostí a je zařazena do školních vzdělávacích programů všech našich oborů vzdělání.

kokor   kral  muron polach  spratek

Díky znalostem odborné
angličtiny mohu komunikovat
na odborných
internetových fórech
v angličtině.

Projekt se mi velice líbil 
a těším se, až je budu moci 
v budoucnu požívat.

Kurz odborné angličtiny
byl náročný, ale jeho přínos
pro mě je zcela jasný.
Jsem jistější v komunikaci
na odborná témata.

Kurzem Yes I Do!
se mí více otevřel
svět technické praxe.

Znalosti
odborné angličtiny
nabyté v kurzu určitě
na zahraniční praxi Erasmus+.