Témata profilové zkoušky a hodnocení

Témata profilové zkoušky jsou aktuálně platná pro školní rok 2021/22

Ekonomické lyceum

Pravidla hodnocení

Témata

Informační technologie

Pravidla hodnocení

Témata

Obchodní akademie

Pravidla hodnocení

Témata

Strojírenství

Pravidla hodnocení

Témata

Technické lyceum - ve školním roce 2021/22 obor nematuruje

Pravidla hodnocení

Témata

  • matematika
  • CAD systémy
  • deskriptivní geometrie
  • anglický jazyk

Technická zařízení budov

Pravidla hodnocení

Témata

Nepovinné zkoušky