Témata profilové zkoušky a hodnocení

Ekonomické lyceum

Pravidla hodnocení

Témata

Informační technologie

Pravidla hodnocení

Témata

Obchodní akademie

Pravidla hodnocení

Témata

Strojírenská metalurgie

Pravidla hodnocení

Témata

Strojírenství

Pravidla hodnocení

Témata

Technické lyceum

Pravidla hodnocení

Témata

Technická zařízení budov

Pravidla hodnocení

Témata

Nepovinné zkoušky