Témata profilové zkoušky a hodnocení

Ekonomické lyceum

Informační technologie

Obchodní akademie

Strojírenská metalurgie

Strojírenství

Technické lyceum

Technická zařízení budov

Nepovinné zkoušky