Nenech to být

qr s

 qr z

Prostřednictvím schránky důvěry Nenech to být škola realizuje ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace jakožto „povinný subjekt“ dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro „povinný subjekt“ vykonává:

  • samostatně výdělečnou činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správu svěřeneckého fondu,
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.