Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli II

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014057 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce se zaměstnavateli.
 
Přehled projektových aktivit:
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • zapojení odborníka z praxe do výuky
  • CLIL ve výuce SŠ
  • klub pro žáky DM
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi

Projekt je realizován v období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021.