Zkoušky z češtiny pro cizince

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek příspěvková organizace je oprávněna vykonávat zkoušky z českého jazyka pro cizince za účelem získání trvalého pobytu na území České republiky. Všechny podrobé informace jsou uvedeny na webové stránce Čeština pro cizince ...zde.

Přihlašování ke zkoušce z českého jazyka pro cizince - na níže dvou uvedených místech

  • Ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt se uchazeč nově přihlašuje přes webové stránky Čeština pro cizince ...zde minimálně 7 dní před konáním zkoušky.
    Zároveň je povinen osobně odevzdat originál poukazu, předložit ke kontrole pas a povolení k pobytu, seznámit se s informačním sdělením o zpracování osobních údajů a svým podpisem stvrdit správnost uvedených osobních údajů v přihlášce.
  • Pro evidenci našeho zkušebního místa je nutné se zaregistrovat rovněž prostřednictvím Online přihlášky ...zde

Místo konání zkoušky:

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Palackého 123
738 01 Frýdek-Místek

Zkouška začíná v časech uvedených v Online přihlášce, ke zkoušce se dostavte min. 60 min předem.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.