Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Aktuální

 • Dodávka IT techniky – notebooky 2022 na POJ F»M
 • Výzva k podání nabídek ...zde
 • Příloha ...zde

Proběhlé

 • Dodávka IT techniky – PC sestavy 2022 na POJ F≈M
 • Výzva k podání nabídek ...zde
 • Příloha ...zde
 • Školní nábytek
 • Výzva k podání nabídek ...zde
 • Příloha ...zde
 • Dodávka IT techniky – PC sestavy 2021 na POJ F≈M
 • Výzva k podání nabídek ...zde
 • Krycí list nabídky ...zde
 • Stavební úpravy učebny moderních technologií
 • Výzva k podání nabídky ...zde
 • Příloha č. 1: návrh smlouvy o dílo ...zde
 • Příloha č. 2: projektová dokumentace ...zde
 • Dodávka IT techniky - PC sestavy 2020 na SPŠ OA Frýdek-Místek
 • Výzva k podání nabídky ...zde
 • Krycí list nabídky ...zde

 • Datová infrastruktura - NOVÉ VYHLÁŠENÍ
 • Výzva k podání nabídky ...zde
 • Návrh smlouvy o dílo ...zde
 • Studie, specifikace a předpoklady ...zde

 • Datová infrastruktura - ZRUŠENO
 • Výzva k podání nabídky ...zde
 • Návrh smlouvy o dílo ...zde
 • Studie, specifikace a předpoklady ...zde
 • Zrušení veřejné zakázky ...zde
 • Přesun frézárny
 • Výzva k podání nabídky ...zde.
 • Návrh smlouvy o dílo ...zde.
 • Projektová dokumentace ...zde.
 • Nové frézky do školních dílen 2020
 • Výzva k podání nabídky ...zde.
 • Dodávka IT techniky 2020 na SPŠ OA Frýdek-Místek
 • Výzva k podání nabídky ...zde
 • Krycí list nabídky ...zde
 • Výměna oken a zateplení stropů
 • Výzva k podání nabídky ...zde
 • Kompletní zadávací dokumentace ...zde
 • Dodávka komponent pro stavbu PC
 • Výzva k podání nabídek ...zde
 • Příloha č. 1 Krycí list ...zde 
 • Další na Profilu zadavatele
 • Protokol o hodnocení a výběru dodavatele ...zde
 • Smlouva s vybraným dodavatelem ....zde
 • Výměna elektroinstalace v budově obdchodní akademie - Výzva k podání nabídek ... zde
 • Vyhlášení výzvy: 4. 5. 2016
 • Termín podání nabídek: 25. 5. 2016 do 14.00
 • V případě dotazů volejte: Ing. Miroslav Hrůzek, správce budov, 558 406 240
 • Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP - výběr zhotovitele ...zde
 • Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP - technický dozor ...zde

 • Dodávka IT a prezentační techniky - VZ 14630

  • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde
  • Kontrolní list otevírání obálek ...zde
  • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
  • Protokol a posouzení a vyhodnocení ...zde
 • Dodávka IT a prezentační techniky 2 - VZ C141136
  • Vyhlášení veřejné zakázky ...zde
  • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
 • Rekonstrukce hygienických zařízení - budova B Obchodní akademie
 • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde
 • VZ v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskolezském kraji:
  • 4_Zajištění služeb autodopravce ... VŘ 040
   • Výzva k podání nabídek ...zde
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
   • Smlouva o zajištění služeb  autodopravce ....zde
  • 4_Zajištění služeb spojených s realizací Motivačního prázdninového soustředění pro žáky základních škol ... VŘ 044
   • Výzva k podání nabídek ...zde
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
  • 4_Dodávka IT techniky ... VŘ 045
   • Výzva k podání nabídek ...zde
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
  • 4_Stavební úpravy v laboratoři chemie ... VŘ 039
   • Výzva k podání nabídek ...zde
   • Oznámení o zrušení veřejné zakázky ...zde
  • 4_Stavební úpravy v laboratoři chemie... VŘ 039/2
   • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde   
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
   • Protokol o psouzení a hodnocení nabídek ...zde
   • Smlouva o dílo ...zde
  • 4_Vybavení odborné učebny mechatroniky ... VŘ 043
  • 4_VPP - principy automatizace
   • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde
   • Výsledek výzvvy k podání nabídek ...zde
   • Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ...zde
  • 4_Vybavení odborné učebny hydrodynamiky ... VŘ 042
   • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde
   • Zadávací dokumentace ...zde
   • Přílohy zadávací dokumentace ... zde  
  • 4_Vybavení odborné učebny hydrodynamiky ... VŘ 042/2
   • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde
   • Zadávací dokumentace ...zde
   • Přílohy zadávací dokumentace ...zde