Přijímání ke vzdělávání

Zde sledujte všechny aktuální informace o průběhu přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22

Pro všechny obory vzdělání na POJ F≈M se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

S přípravou k přijímací zkoušce pomůže mobilní aplikace InspIS SET mobile, o aplikaci podrobně na webu České školní inspekce.

Důležité termíny:

18. 1. 2021 vyhlásil ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení: Text vyhlášení 1. kola
Do 1. 3. 2021 Termín podání přihlášek
3. a 4. 5. 2021 Jednotné přijímací zkoušky všech oborů
2. a 3. 6. 2021 Jednotné přijímací zkoušky všech oborů – náhradní termín

 

Co potřebujete vědět?

  • Průměr z ČJ, AJ a matematiky z 1. pololetí 8. ročníku (dvakrát) a z 1. pololetí 9. ročníku (jednou) se započítává do přijímacího řízení

  • Pro všechny obory se koná jednotná přijímací zkouška CERMAT z ČJ a matematiky

  • 60 bodů – to je max. počet bodů v přijímacím řízení za prospěch na ZŠ (a odpovídajících ročnících gymnázií)

  • 100 bodů – to je max. počet bodů za přijímací zkoušky z ČJ a matematiky CERMAT

  • Pokud bude uchazeč v průběhu přijímacích zkoušek v karanténě nebo se nebude moci dostavit a řádně se omluví, koná se pro něj náhradní termín

  • Zápisový lístek ke studiu se podává po rozhodnutí o přijetí

  • Všechny informace najdete tady: Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů a zdravotní způsobilost

OborPředpokládaný počet přijímanýchZdravotní způsobilost
Ekonomické lyceum 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Informační technologie 30  Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Obchodní akademie 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Strojírenství 60 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technické lyceum 30 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technická zařízení budov 30 Vyžadována zdravotní způsobilost podle zvláštního předpisu, formulář lékařského posudku
Veřejnosprávní činnost 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 

Ochrana zdraví na SŠ v průběhu přijímacích zkoušek 2020/2021

Čtěte pozorně provozní podmínky středních škol pro vykonání přijímací zkoušky ... ČÁST 1

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení na stránkách CERMAT

V případě dotazů se neváhejte obrátit s dotazem na vedení školy.