Přijímání ke vzdělávání

Zde sledujte všechny aktuální informace o průběhu přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22

Pro všechny obory vzdělání na POJ F≈M se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

S přípravou k přijímací zkoušce pomůže mobilní aplikace InspIS SET mobile, o aplikaci podrobně na webu České školní inspekce.

Důležité termíny:

Dne 18. 1. 2021 vyhlásil ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení: Text vyhlášení 1. kola
Do 1. 3. 2021 Termín podání přihlášek
12. 4. a 13. 4. 2021  Jednotné přijímací zkoušky všech oborů

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů a zdravotní způsobilost

OborPředpokládaný počet přijímanýchZdravotní způsobilost
Ekonomické lyceum 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Informační technologie 30  Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Obchodní akademie 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Strojírenství 60 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technické lyceum 30 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technická zařízení budov 30 Zdravotní způsobilost podle zvláštního předpisu, formulář lékařského posudku
Veřejnosprávní činnost 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 

Pro aktualizaci obsahu webových stránek vždy raději zvolte CTRL+F5

Podrobné informace k přijímacímu řízení na stránkách CERMAT

V případě dotazů se neváhejte obrátit s dotazem na vedení školy.