Přijímání ke vzdělávání 2022

Zde sledujte všechny aktuální informace o průběhu přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23

V případě dotazů se neváhejte obrátit s dotazem na vedení školy.

Informace k výsledkům 2. kola příjímacího řízení:

Dne 1. 6. 2022 vydal ředitel školy Rozhodnutí o příjetí (nepřijetí) ke vzdělávání v rámci 2. kola. Vše je uvedenou v následující tabulce:

 Obor vzdělání   Rozhodnutí (ke stažení) 
 Strojírenství ZDE
 Technické lyceum

Dne 24. 5. 2022 vyhlásil ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.
Text vyhlášení ...ZDE. Počty přijímaných uchazečů ve 2. kole:

  • strojírentví - 4 místa
  • technické lyceum - 8 míst

Informace k výsledkům 1. kola příjímacího řízení:

Dne 29. 4. 2022 vydal ředitel školy Rozhodnutí o příjetí (nepřijetí) ke vzdělávání. Vše je uvedenou v následující tabulce:

 Obor vzdělání   Rozhodnutí (ke stažení) 
 Ekonomické lyceum ZDE
 Informační technologie ZDE
 Obchodní akademie ZDE
 Strojírenství ZDE
 Technické lyceum ZDE
 Technická zařízení budov ZDE
 Veřejnosprávní činnost ZDE

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílá poštou - vyvěšením na webu školy (a úřední desce) se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené.

Poštou se odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, avšak za účelem zrychlení procedury a následných kroků pořádáme informační schůzky se zákonnými zástupci (podle níže uvedeného rozpisu), na nichž je možné:

  • odevzdat zápisový lístek v případě přijetí ke vzdělávání
  • převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí
  • informovat se o možnosti podání odvolání a podat odvolání

Rozpis informačních schůzek - budeme se těšit na Vaši účast, jsme plně k dispozici

   Termín a čas Obor  Místo 
Obory SPŠ  

3. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

informační technologie, technické lyceum  SPŠ: Kavárium, sekretariát, ředitelna 

4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

strojírenství, technická zařízení budov
Obory OA  

3. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

veřejnosprávní činnost, ekonomické lyceum  OA: přízemí, sál divadla Andrgraund 

4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

obchodní akademie

Dne 17. 1. 2022 vyhlásil ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.
Text vyhlášení ...ZDE.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů a zdravotní způsobilost

OborPředpokládaný počet přijímanýchZdravotní způsobilost
Ekonomické lyceum 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Informační technologie 30  Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Obchodní akademie 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Strojírenství 60 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technické lyceum 30 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technická zařízení budov 30 Vyžadována zdravotní způsobilost podle zvláštního předpisu, formulář lékařského posudku
Veřejnosprávní činnost 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

Podrobné informace k přijímacímu řízení na stránkách CERMAT