Výchovné poradenství

"Neumíme dělat velké věci, jen malé - s velkou láskou." (Matka Tereza)

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

  • neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva,
  • zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie apod.),
  • vztahové problémy (spolužáci, členové rodiny, partneři),
  • problémy se sebou samým (úzkosti, deprese, anorexie, bulimie apod.),
  • otázky volby vysokoškolského oboru, příp. povolání.

Výchovný poradce váš problém posoudí a v nutných případech vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří vám mohou účinně pomoci.

Výchovní poradci:

Mgr. Lenka Zárubová - pedagog, speciální pedagog, výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze

kabinet: G206 (OA), telefon: 558406335

konzultační hodiny: úterý 9:40 - 11:15, jiné termíny po domluvě

Mgr. Roman Gottlicher - pedagog, výchovný poradce

kabinet: A202 (SPŠ), telefon: 558406228

konzultační hodiny: úterý 11:20 - 12:05, čtvrtek 8:40 - 9:25, jiné termíny po domluvě