Podmínky stravování

 • Vnitřní řád školní jídelny

 • Ke stravování ve ŠJ je nutno zakoupit čip á 105 Kč (tento čip je nevratný, je to jediná investice do stravování).
 • Studenti OA a SPŠ používájí k odběru stravy svou ISIC kartu vydanou školou.
 • Studentům bude v případě zapomenutí ISIC karty ke stravování vydána náhradní stravenka.
 • Stravování studentů školy probíhá na základě odevzdané přihlášky ke stravování a svolení k inkasu.
 • Platba oběda – primárně bezhotovostně se svolením s inkasem (vyjímečně je umožněno v hotovosti)
 • Prodej stravného na nový (následující) měsíc, vždy poslední 3 pracovní dny v daném měsíci (aktuálním).
 • Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn. neodhlášená (nevybraná strava) propadá. V případě nemoci žáka je nutno stravu odhlásit, opačném případě bude vyžadován doplatek do plné ceny oběda.
 • Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.
 • Strávník se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stravování stanovené provozním řádem ŠJ.

  Odhlášky, změny jídla lze provádět

 • e – mailem: jidelna@pojfm.cz ,
 • prostřednictvím webu,
 • e – strava - (bližší informace e-strava info, registrace uživatele e-stravy u prodeje stravného),
 • na telefonním čísle: 558 406 291 (prodej stravenek), na daný den pouze od 7:00 do 8.00 h.

Formuláře ke stažení


Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Důležité upozornění vyplývající z právních předpisů zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ.
 • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí plnou výši ceny oběda dle platného ceníku ŠJ pro aktuální školní rok. Strávník je vyzván k úhradě doplatku oběda na základě vystavené faktury.

Dle vyhlášky MŠMT č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

 • Zaměstnanci mají nárok odebrat závodní stravování (za sníženou úhradu) v případě odpracované směny v daném dni min. 3 hod.
 • V případě, že zaměstnanec odběr stravy včas řádně neodhlásí, popř. po odebrání oběda ve dnech dovolené, pracovní neschopnosti a služební cesty, zaměstnavatel doúčtuje strávníkovi režijní a mzdové náklady do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ pro aktuální školní rok.

Provozní doba prodeje stravenek

 • Po – Pá 7:00 - 8:00,  10:45 – 14:15
 • Polední přestávka 13:30 – 13:45
 • Pouze při prodeji stravného na nový (následující) měsíc, tj. poslední tři pracovní dny v daném měsíci je doba prodeje upravena: 7.30 - 14.00 hod