Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli III

opjak web
 
v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský s reg. číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003575
 
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce se zaměstnavateli.
 
Přehled projektových aktivit:
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
  • Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM
  • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Projekt je realizován v období 1. 1. 2023 – 31. 8. 2025.

Plakát k projektu