Maturitní zkouška v aktuálním školním roce

V této části webu budou zveřejňovány aktuální informace o průběhu a termínech maturitních zkoušek. Informace jsou řazeny chronologicky vždy s datem zveřejnění.

Podrobné informace o maturitní zkoušce včetně zadaní didaktických testů z minulých let naleznete na portálu CERMAT.

Sdělení ředitele školy k průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 2021/22. Určení profilových a nepovinných zkoušek.

  • Dokument shrnuje všechny zkoušky společné i profilové maturitní zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání.

Důležité termíny pro maturanty

  • Do 1. 12. 2021 - podat řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce
  • Od 2. 5. do 5. 5. 2022 - didaktické testy společné části maturitní zkoušky