Maturitní zkouška v aktuálním školním roce

V této části webu budou zveřejňovány aktuální informace o průběhu a termínech maturitních zkoušek. Informace jsou řazeny chronologicky vždy s datem zveřejnění.

Podrobné informace o maturitní zkoušce včetně zadaní didaktických testů z minulých let naleznete na portálu CERMAT.

Důležité dokumenty

Důležité termíny pro maturanty

  • Do 1. 12. 2023 - podat řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce
  •  

Termíny pro průběh maturitních zkoušek v roce 2024

  • 2. 5. - 7. 5. 2024 didkatické testy společné části maturitní zkoušky