Maturitní zkouška v aktuálním školním roce

V této části webu budou zveřejňovány aktuální informace o průběhu a termínech maturitních zkoušek. Informace jsou řazeny chronologicky vždy s datem zveřejnění.

Podrobné informace o maturitní zkoušce včetně zadaní didaktických testů z minulých let naleznete na portálu CERMAT.

Sdělení ředitele školy k průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 2021/22. Určení profilových a nepovinných zkoušek.

 • Dokument shrnuje všechny zkoušky společné i profilové maturitní zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání.

Profilová maturitní zkouška formou komplexní absolventské práce - pilotní ověřování ve školním roce 2021/22

Důležité termíny pro maturanty

 • Do 1. 12. 2021 - podat řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce
 • 21. 4. 2022 - písemná práce z českého jazyka
 • 22. 4. 2022 - písemná práce anglický jazyk, ruský jazyk
 • 28. 4. - 29. 4. 2022 - praktická zkouška z odboných předmětů
 • Od 2. 5. do 5. 5. 2022 - didaktické testy společné části maturitní zkoušky
  • 2. 5. 2022 - matematika od 8:00
  • 2. 5. 2022 - anglický jazyk od 13:00
  • 3. 5. 2022 - český jazyk od 8:00
  • 4. 5. 2022 - ruský jazyk od 13:00
 • Zkoušky profilové části
  • 1. maturitní týden od 16. 5. do 20. 5. 2022 - 4.IT, 4.S, 4.OA, 4.OB
  • 2. maturitní týden od 23. 5 do 27. 5. 2022 - 4.ZS, 4.EL
 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení -  Aula SPŠ
  • 27. 5. 2022 od 11:00 - třídy 4.OA, 4.OB
  • 27. 5. 2022 od 13:00 - třídy 4.IT, 4.S
  • 3. 6. 2022 od 13:00 - třídy 4.ZS, 4.EL