Maturitní zkouška v aktuálním školním roce

V této části webu budou zveřejňovány aktuální informace o průběhu a termínech maturitních zkoušek. Informace jsou řazeny chronologicky vždy s datem zveřejnění.

Podrobné informace o maturitní zkoušce včetně zadaní didaktických testů z minulých let naleznete na portálu CERMAT.

Důležité dokumenty

Termíny pro průběh maturitních zkoušek v roce 2024

  • 3. 4. - 5. 4. 2024 písemné maturitní práce profilové zkoušky (ČJ, ANJ, NEJ, RUJ)
  • 16. 4. 2024 písemná maturitní práce z matematiky - technické lyceum
  • 16. 4. 2024 praktické zkoušky zodborných předmětů
  • 2. 5. - 7. 5. 2024 didkatické testy společné části maturitní zkoušky
  • 20. 5. - 24. 5. 2024 1. maturitní týden - 4.S, 4.Z, 4.EL, 4.VS
  • 27. 5. - 31. 5. 2024 2. maturitní týden - 4.IT, 4.TL, 4.OA