Maturitní zkouška v aktuálním školním roce

V této části webu budou zveřejňovány aktuální informace o průběhu a termínech maturitních zkoušek. Informace jsou řazeny chronologicky vždy s datem zveřejnění.

Důležité termíny pro maturanty

Pozn.: škrtnuté již proběhlo

TypDenTřídy 
Slavnostní předání mat. vysvědčení 21. 6. 2021 Všechny
Didaktické testy – náhradní termín 7. a 8. 7. 2021 Maturanti, kteří se nemohli dostavit

 

Termíny a informace podrobně

 • 14. 9. 2020: Sdělení ředitele školy k průběhu maturitních zkoušek 2020/21

 • 15. 2. 2021: Sdělení ředitele školy k průběhu maturitních zkoušek 2020/21 - aktualizace = důležitý dokument!

 • 31. 1. 2021: Změna podoby maturitní zkoušky - Opatření obecné povahy vydané MŠMT ČR dne 29. 1. 2021 a tisková zpráva.

  • K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/21 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány v období od 1. dubna 2021)

  • S přípravou k maturitní zkoušce pomůže mobilní aplikace InspIS SET mobile, o aplikaci podrobně na webu České školní inspekce.

 • 15. 3. 2021: AKTUÁLNÍ INFORMACE VZHLEDEM K DALŠÍM ÚPRAVÁM MATURITNÍ ZKOUŠKY.

  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhnou ve dnech 24. 5. - 26. 5. 2021

  • Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů proběhnou v následujících termínech:

   • 21. 4. 2021 - den volna k přípravě na maturitní zkoušku - praktické zkoušky a písemná práce z matematiky

   • 22. 4. 2021 - OA, EL, IT, TZB

   • 22. 4. 2021 - písemná zkouška z matematiky pro 4.TL

   • 22. 4 a 23. 4. 2021 - STR (maturanti jsou přesně informováni prostřednictvím Bakaláři-Komens)

  • 26. 4. 2021 - uzavření klasifikace pro 4. ročníky

  • 27. 4. 2021 - klasifikační porada

  • 20. 5. 2021 - vysvědčení pro 4. ročníky

  • 21. 5. 2021 - den volna k přípravě na maturitní zkoušku - didaktické testy

  • Ústní zkoušky v rámci profilové maturitní zkoušky proběhnou ve dvou maturitních týdnech od 1. 6. 2021

 • Všichni maturanti se do 19. 3. 2021 do 12:00 vyjádří prostřednictvím formuláře (odeslaného přes Bakaláři-Komens), zda budou konat ústní zkoušku z českého jazyka resp. cizího jazyka. Tyto ústní zkoušky jsou pro maturanty 2020/21 dobrovolné.

 • 13. 4. 2021: OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020/2021. Čtěte pozorně provozní podmínky středních škol pro vykonání maturitní zkoušky ... ČÁST 2