Nepedagogičtí pracovníci

 • Pobudová Jarmila
  asistentka a personalistka
  T: 558 406 212
  E: pobudovaj@pojfm.cz
  Kancelář: A 101
 • Jurásková Petra
  asistentka a vedoucí studijního oddělení
  T: 558 406 321
  E: juraskovap@pojfm.cz
  Kancelář: G 212
 • Hrůzek Miroslav, Ing.
  správce budov
  T: 558 406 240
  E: hruzekm@pojfm.cz
  Kancelář: D 109
 • Maceček Jiří
  laborant IT
  T: 558 406 272
  E: macecekj@pojfm.cz
  Kancelář: C 202
 • Buzková Sylva
  Mzdová účetní
  T: 558 406 113
  E: buzkovas@pojfm.cz
  Kancelář: A 112
 • Kučerová Jana
  účetní
  T: 558 406 242
  E: kucerovaj@pojfm.cz
  Kancelář: A 105
 • Soldánová Nela
  Účetní
  T: 558 406 232
  E: soldanovan@pojfm.cz
  Kancelář: A 105
 • Janečková Svatava
  účetní
  T: 558 406 215
  E: janeckovas@pojfm.cz
  Kancelář: A 107
 • Miller Vlastimil
  školník
  T: 558 406 224
  E: millerv@pojfm.cz
  Kancelář: A 008
 • Řehák Petr
  školník
  T: 558 406 341
  E: rehakp@pojfm.cz
 • Ogurčáková Zdeňka
  kopírování, školní, kancelářské potřeby
  T: 558 406 299
  E: ogurcakovaz@pojfm.cz
  Kancelář: F 6
 • Čajková Terézia
  pracovnice úklidu
  E: cajkovat@pojfm.cz
 • Davidová Lenka
  Pracovnice Úklidu
  E: davidoval@pojfm.cz
 • Ernstová Miluše
  pracovnice úklidu
  E: ernstovam@pojfm.cz
 • Gančarčíková Monika
  pracovnice úklidu
  E: gancarcikovam@pojfm.cz
 • Juřicová Renata
  pracovnice úklidu
  E: juricovar@pojfm.cz
 • Pavlásková Věra
  pracovnice úklidu
  E: pavlaskovav@pojfm.cz
 • Valášková Věra
  pracovnice úklidu
  E: valaskovav@pojfm.cz
 • Vyvialová Marie
  pracovnice úklidu
  E: vyvialovam@pojfm.cz