Obchodní akademie

63-41-M/02

Charakteristika oboru vzdělání a popis uplatnění absolventa

Koncepce školního vzdělávacího programu vytváří u absolventů předpoklady pro široké uplatnění ve výrobních a obchodních podnicích tuzemských i zahraničních, v institucích státní a finanční sféry. Absolvent je připraven rychle se v praxi orientovat, zapracovat a pružně se přizpůsobovat změnám. Absolvent obchodní akademie je vybaven všeobecným i odborným vzděláním a je připraven k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem (soukromé, obchodní společnosti, družstva atd.), v peněžnictví, ve státní a veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Dobré pracovní uplatnění se svými znalostmi a vědomostmi mohou najít v rámci zemí EU.

 

Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, znalost anglického a dalšího cizího jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Z uvedeného je patrná výhoda absolventů, kteří jsou vybaveni širokým rozsahem všeobecných vědomostí a odborných znalostí a dovedností. Školní vzdělávací program je současně koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů, a to nejen vzdělávání terciálního, ale i celoživotního vzdělávání.