Informační technologie

18-20-M/01

Tento technický obor je určen pro dívky a chlapce, kteří mají vážný zájem o studium informačních technologií (IT), zejména o instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů Windows i Linux (včetně serverů), správu počítačových sítí, tvorbu webových aplikací (HTML, PHP, CSS) a programování desktopových aplikací (C# a JAVA). Kromě rozšířené výuky IT je navýšena hodinová dotace pro výuku anglického jazyka a mechatroniky (kombinace elektrotechniky, automatizace a IT). Studenti si v závěru 2. ročníku volí jedno ze dvou zaměření:

 

Enterprise Resource Planning (ERP – SAP)

 

Programmable Logic Controller (PLC). Absolvent se zaměřením na PLC se uplatní v technologických a projekčních činnostech. Je schopen využívat principy algoritmizace a programování při návrhu řízení jednoduchých technologických procesů, používá výpočetní techniku při zpracování dat v průmyslové automatizaci

 

Absolvent je připraven na studium na VŠ, zejména technického charakteru. Získá přehled v technických oborech, což mu umožní lépe se rozhodovat o dalším vzdělávání.