Akreditované projekty VET 21-27

POJ F-M
15. 12. 2023

Erasmus+ 2021-1-CZ01-KA121-VET-000008883

O odborné stáže v zahraničí je velký zájem z řad našich žáků, proto se každoročně snažíme vyslat maximální možný počet, a zároveň zajistit všem účastníkům nezbytný standard kvality, bezpečnosti a podpory. V rámci projektu vyjelo: na krátkodobou odbornou praxi 34 žáků, z toho 13 žáků oboru ekonomické lyceum, 6 žáků oboru obchodní akademie, 5 žáků veřejné správy, 7 IT a 5 strojařů. Na dlouhodobou odbornou praxi jsme vyslali 5 žáků, z toho 3 oboru obchodní akademie a 2 oboru ekonomické lyceum. Certifikát akreditace ...zde. Cíle projektu Podpora všem žákům střední odborné školy s ohledem na rozvoj postojů sounáležitosti s evropským prostorem – realizovat mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů – realizovat mobility pracovníků škol: Mobility učitelů. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů – realizovat mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – profesní rozvoj pracovníků. Začátek realizace: 1. 9. 2021Konec realizace: 31. 8. 2023 Realizované aktivity: Krátkodobé odborné praxe: Na jaře 2022 odjelo po sedmi žácích na Maltu a na Kypr. Na podzim 2022 vyjelo po šesti žácích na Mallorcu a opět na Kypr. V únoru 2023 vycestovali 4 žáci do Rakouska. V květnu 2023 odjely dvě žákyně do Nizozemska a 2 žáci v červnu 2023 vyrazili do Norska. Dlouhodobé odborné praxe: Dlouhodobé odborné praxe se zúčastnily tři čerstvé absolventky, pracovaly v agentuře Education InProgress Spain, Palma de Mallorca, 2 žáci třetího ročníku pracovali v německé agentuře Agentur für Arbeit Hanau. Hodnocení ze strany hostitelské organizace bylo skvělé, požádali nás o spolupráci i v následujícím roce. Tato odborná praxe měla velký vliv na jejich budoucí studijní i profesní život. Děvčata na Mallorce tam na základě pracovního povolení pracují dodnes, v případě praxe v Německu se domů vrátili sebevědomí studenti, vybaveni vysokou úrovní německého jazyka, kterému se po maturitě chtějí věnovat v dalším studiu na VŠ. Vzdělávací kurzy učitelů 7 pedagogů absolvovalo vzdělávací kurz. Z toho 3 učitelé cizího jazyka, 1 učitel odborných předmětů, 2 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a ředitel školy. ředitel školy Emotional Intelligence and Coaching Skills for Teachers, School and Adult Education Staff Španělsko Tenerife vyučující ANJ Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Sweden Švédsko Stockholm vyučující ANJ, vedení anglického divadla Learn to teach English and Any Other Subject With Drama Finsko Helsinki vyučující ICT a odborných předmětů ICT for Teachers Španělsko Barcelona vyučující ANJ Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies Irsko Dublin vyučující společenskovědních předmětů Effective Pedagogies For 21st-Century Learning Finsko Helsinki vyučující ICT, Geografie The Digital Teacher: A 21-Century Introduction to Digital Education Itálie Florencie
Celý článek