Odborné praxe žáků

Jednota v rozmanitosti
12. 12. 2021

Jednota v rozmanitosti

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060898 Cíle projektu: získání pracovní zkušeností v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování) propojení teorie s praxí a uznání zvýšení kvalifikací studentů v jejich oboru. Implementace projektu: Naši žáci i učitelé mají možnost rozvíjet své odborné a jazykové kompetence prostřednictvím projektů Erasmus+ v mnoha evropských zemích, kde máme své partnery a přátele:Na odborné stáže jsme vyslali více žáků, než jsme plánovali v projektu. 1. běh projektu proběhl hned v září 2019 v Anglii, a zúčastnilo se ho 10 žáků. 2. běh se realizoval na jaře 2020: 6 žáků absolvovalo odbornou praxi v Rakousku, 14 žáků v Irsku 10 žáků ve Španělsku - Malaga 3. běh se uskutečnil v letních měsících 2021 v rámci ErasmusPro. Dva čerství absolventi naší školy se zúčastnili 3měšíční odborné praxe v Seville, jeden z oboru IT a jedna studentka z obchodní akademie. V roce 2019 jsme se zapojili aktivně do Erasmus Days, kde jsme spolu s účastníky projektů propagovali program Erasmus+ nejen v naší škole, ale i na místním náměstí. V roce 2020 jsme se zapojili do ErasmusDays online. V roce 2021 jsme uskutečnili poslední aktivitu v rámci ErasmusPro. Dva absolventi naší školy se zúčastnili 3měšíční odborné praxe v Seville, jeden z oboru IT a jedna studentka z obchodní akademie.V rámci odborných stáží byla založena fiktivní firma PicParrot se zaměřením na služby v oboru fotografie, jejíž výsledky byly zapracovány do ekonomických předmětů školy a budou i součástí dlouhodobé maturitní práce. Výsledky fiktivní firmě jsou prezentovány na Veletrhu odborných praxí v naší škole i na regionální rovni v Příbrami. Odkaz na stránky PicParrot.Z praxe domů se vrátili naprosto sebevědomí žáci, kteří ztratili pocit ostychu při prezentaci na veřejnosti, zlepšili si své jazykové znalosti, nebojí se cestovat a mají jasnější představu o svém budoucím profesním životě.  
Celý článek