Odborné praxe žáků

Otevíráme se Evropě a Evropa nám!
31. 10. 2022

Otevíráme se Evropě a Evropa nám!

Otevíráme se Evropě a Evropa nám! Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077868 Cíle projektu: získání pracovních zkušeností v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování) propojení teorie s praxí a uznání zvýšení kvalifikace studnetů v jejich oboru Začátek realizace: 1. 10. 2020 Konec realizace: 30. 9. 2022  Realizované aktivity: 1. Irsko - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 25. 10. - 13. 11. 2021 Počet studentů: 8 Doprovodná osoba: Mgr. Radim Bodor Prezentace: ...zde 2. Kypr - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 24. 10. - 14. 11. 2021 Počet studentů: 12 Doprovodná osoba: Mgr. Marta Michaláková Prezentace: ...zde 3. Španělsko - Málaga - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 26. 2. - 19. 3. 2022 Počet studentů: 6 Doprovodná osoba: Mgr. Marcela Lukovská Prezentce: ...zde 4. Španělsko - Sevilla - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 26. 2. - 19. 3. 2022 Počet studentů: 6 Doprovodná osoba: Mgr. Marcela Lukovská Prezentace: ...zde 6. Rakousko - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 26. 2. - 19. 3. 2022  Počet studentů: 4 Doprovodná osoba: Ing. Jiří Vašíček Prezentace: ...zde 7. Kypr - dlouhodobá odborná stáž studentů Termín: 2. 6. - 30. 8. 2022 Počet studentů: 2 Monitoring: Mgr. Radim Bodor Prezentace: ...zde 7. Španělsko - Málaga - dlouhodobá odborná stáž studentů Termín: 1. 6. - 29. 8. 2022 Počet studentů: 2 Monitoring: Mgr. Martin Tobiáš Prezentace: ...zde 8. Nizozemsko - profesní stáž učitelů Termín: 30. 6. - 5. 7. 2022 Počet učitelů: 11 Prezentace: ...zde  9. Advance planning visit Španělsko - Sevilla: 13.-15.5.2021 Kypr - Limassol: 25.-27.10.2021 Koordinátor projektu: Mgr. Marta Michaláková
Celý článek
POJ F-M
12. 12. 2021

Jednota v rozmanitosti

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060898 Cíle projektu: získání pracovní zkušeností v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování) propojení teorie s praxí a uznání zvýšení kvalifikací studentů v jejich oboru. Implementace projektu: Naši žáci i učitelé mají možnost rozvíjet své odborné a jazykové kompetence prostřednictvím projektů Erasmus+ v mnoha evropských zemích, kde máme své partnery a přátele:Na odborné stáže jsme vyslali více žáků, než jsme plánovali v projektu. 1. běh projektu proběhl hned v září 2019 v Anglii, a zúčastnilo se ho 10 žáků. 2. běh se realizoval na jaře 2020: 6 žáků absolvovalo odbornou praxi v Rakousku, 14 žáků v Irsku 10 žáků ve Španělsku - Malaga 3. běh se uskutečnil v letních měsících 2021 v rámci ErasmusPro. Dva čerství absolventi naší školy se zúčastnili 3měšíční odborné praxe v Seville, jeden z oboru IT a jedna studentka z obchodní akademie. V roce 2019 jsme se zapojili aktivně do Erasmus Days, kde jsme spolu s účastníky projektů propagovali program Erasmus+ nejen v naší škole, ale i na místním náměstí. V roce 2020 jsme se zapojili do ErasmusDays online. V roce 2021 jsme uskutečnili poslední aktivitu v rámci ErasmusPro. Dva absolventi naší školy se zúčastnili 3měšíční odborné praxe v Seville, jeden z oboru IT a jedna studentka z obchodní akademie.V rámci odborných stáží byla založena fiktivní firma PicParrot se zaměřením na služby v oboru fotografie, jejíž výsledky byly zapracovány do ekonomických předmětů školy a budou i součástí dlouhodobé maturitní práce. Výsledky fiktivní firmě jsou prezentovány na Veletrhu odborných praxí v naší škole i na regionální rovni v Příbrami. Odkaz na stránky PicParrot.Z praxe domů se vrátili naprosto sebevědomí žáci, kteří ztratili pocit ostychu při prezentaci na veřejnosti, zlepšili si své jazykové znalosti, nebojí se cestovat a mají jasnější představu o svém budoucím profesním životě.  
Celý článek