Aktuality

POJ F-M
09. 04. 2021

Okresní kolo SOČ v režii POJ F≈M

Dne 8. 4. 2021 organizovala naše škola okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Velký obdiv a poděkování patří všem studentům, kteří se do soutěže v tomto období zapojili. Celkem se okresního kola zúčastnilo 8 studentů, jeden z Gymnázia Cihelní Frýdek-Místek, jedna z Gymnázia Třinec. POJ F≈M vzorně reprezentovalo 6 soutěžících, kteří byli jako vždy výborní, když prokázali vysokou úroveň odbornosti, zaujetí pro své téma a jistotu při prezentaci a reakcích na dotazy poroty. Výsledky našich studentů: JménoTémaKategorie Umístění Krajské kolo  Michal Hrtoň Nová vizuální identita školy informatika 1. místo   postup Klára Šimečková Variantní posouzení otopných soustav v budově s téměř nulovou spotřebou energie stavebnictví 1. místo  postup Petr Muroň Rekonstrukce lamelové spojky JAWA 50 pro závodní účely strojírenství, hutnictví, doprava 1. místo  postup Daniel Čada Hodnocení vad v závislosti na způsobu odlévání hliníku strojírenství, hutnictví, doprava 2. místo  postup Vojtěch Pajdla Sledování vlivu cementace na charakter mikrostruktury strojírenství, hutnictví, doprava 3. místo   Pavel Pastucha Vývoj a certifikace nových trubkových jakostí strojírenství, hutnictví, doprava 4. místo   Srdečné gratulace a poděkování našim studentům, postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole SOČ. Velké poděkování Ing. Tamaře Fajkusové za vzornou organizaci školního i okresního kola.
Celý článek
POJ F-M
04. 03. 2021

Získali jsme akreditaci Erasmus

Škola otevírající brány evropské dimenze Nezahálíme ani v nelehké době a velmi se těšíme, až budeme moci naplno realizovat naše plány v oblasti zahraničních mobilit studentů i učitelů. V rámci Výzvy 2020 vyhlášené Evropskou komisí pro aktivitu KA120 jsme podali projektovou žádost opírající se o evropskou internacionalizační strategii školy, Erasmus plán a přihlásili jsme se ke Standardům kvality. Naše strategie nese podtitul: V současné Evropě nemluvme o hranicích a překážkách. Mluvme o tom, co mohou Evropané dělat společně. K získání akreditace jsme vypracovali plán pro provádění vysoce kvalitních mobilit, které chceme dále využívat ke zkvalitnění nabídky odborného vzdělávání. Naše žádost byla vyhodnocena, přijata a jako škola jsme získali velmi cennou akreditaci Erasmus. Co nám akreditace přinese pro období 2021-2027? Stabilní financování Můžeme se spolehnout na finanční podporu Programu určenou každý rok na nové aktivity. Vytvoření vlastní strategie Akreditace nám umožňuje stanovit si vlastní cíle a zvolit si, jakou rychlostí je chceme naplnit. Při jejich postupném naplňování je můžeme aktualizovat podle našich relevantních potřeb. Příležitost k růstu a poznávání Vyzkoušíme si nové typy aktivit nebo spolupráce s novými partnery, aniž bychom museli pokaždé podávat novou žádost. Určitě se vedle stávajících aktivit budeme věnovat cestě nastoupené prostřednictvím 7 návyků a Leader in Me. Investice do budoucnosti Díky stabilnímu financování se zaměříme na dlouhodobé cíle. Pomocí mobili budeme dále postupně zvyšovat kvalitu výuky a vzdělávání na POJ F≈M.  
Celý článek
POJ F-M
04. 02. 2021

Business Kemp 21 - příležitost pro naše studenty

Staň se BSNSS ikonou za 4 dny ... ... navaž na velmi úspěšnou účast našich studentů na loňském kempu. Moravskoslezské inovační centrum připravilo i pro letošní rok ve spolupráci s firmou Euroschola z Třince design 4denního Business kempu. Účelem je zvýšit podnikavost u žáků středních škol, konkrétně 3. a 4. ročníků, a zejména podpořit/podnítit zájem o podnikání jako alternativu k zaměstnaneckém poměru. V loňském roce jsme pořádali pilotní běh tohoto kempu, který byl velmi úspěšný, a proto jsme se v této aktivitě rozhodli pokračovat. Finanční prostředky na realizaci tohoto kempu jsme získali z KÚ MSK. Nabízíme intenzivní program vedený jak lektory Euroscholy, tak mladými podnikateli (jak úspěšnými, tak neúspěšnými). Cílovou skupinou jsou středoškoláci třetích a čtvrtých ročníků (max. 20 celkem, max. 3 studenti z jedné školy), a to bez ohledu na typ studované školy, ke stažení je k dispozici registrační formulář. Poplatek spojený s účastí na kempu je 500 Kč. Před kempem dostanou studenti přípravu, bez které se neobjedou: 1. zamyšlení se nad tím, v čem by mohli podnikat 2. osobností dotazník (zpětnou vazbu z dotazníku získají individuálně na kempu s akcentem na jejich silné stránky, konzultace provede zkušený psycholog). Na kempu budou rozvíjeny následující kompetence: 1. měkké: kreativita, podnikavost, komunikační a prezentační dovednosti 2. tvrdé: jak si založit firmu, formy podnikání, finanční gramotnost. Kemp začne příjezdem do Jablunkova, kde zajistíme dopravu do penzionu Ameryka. Končíme čtvrtým dnem, opět účastníky dovezeme na autobusové, resp. vlakové nádraží v Jablunkově. Instrukce zašleme vybraným účastníkům, Ti předají rodičům. Odkaz na web Business kempu Kontaktní osobou je Martina Šmídová (martina.smidova@ms-ic.cz)
Celý článek
POJ F-M
18. 01. 2021

Škola je zapojena do projektu Kompetence 4.0

Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0 Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231 Termín realizace: 2. 1. 2019 - 30. 12. 2022 Podrobněji o projektu Leták projektu Základní informace o projektuProjekt se zaměřuje na maximální využití příležitostí, které 4. průmyslová revoluce (dále jen "Průmysl 4.0") přináší trhu práce v České republice. Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Podle studie OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou změny související s Průmyslem 4.0. Dle zmiňované studie lze očekávat, že ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % pracovních míst patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie. Odborníci předpokládají současně vznik nových atraktivních pracovních míst, a to především v regionech s vhodně kvalifikovanou pracovní silou. Změny, které s sebou přináší Průmysl 4.0, jsou natolik zásadní, že je nezbytné nastavit adekvátní systémový přístup k jejich zvládnutí vycházející například z užší spolupráce firem a vzdělávacích institucí jako je právě střední škola. Partnerem naší školy v projektu je společnost Tieto CZECH s.r.o.
Celý článek