POJ F-M

GREEN & SMART a podpora VILLUM FONDEN

28. 06. 2024

logo GS 24shutterstock 1767368444

Dánská nadace VILLUM FONDEN dne 25. 1. 2024  zveřejnila formou tiskové zprávy podpořené projekty v rámci grantové výzvy European Vocational Education and Training Initiative

Jsme velice šťastní, naše vize GREEN & SMART in the School that CONnects patří mezi devět podpořených projektů. Velmi děkujeme, projevené důvěry si vážíme.

Našim cílem je do roku 2027 vybudovat příjemný venkovní prostor v areálu Obchodní akademie, který bude sloužit k výuce, odpočinku i mimoškolním aktivitám našich žáků, žáků základních škol i širší veřejnosti.

Prostor bude vybaven mnoha dostupnými zdroji "zelené" energie, které budou sloužit ve výuce našim žákům, zároveň bude dostatečně otevřený k tomu, aby zde žáci našli mnoho příležitostí pro témata svých dlouhodobých projektů.

Budeme pokračovat v nastoupené cestě systematického osobnostního rozvoje žáků i učitelů na principech osobní efektivity, leadershipu, budování a udržení pozitivního klimatu školy, důvěry a zodpovědnosti. Pro žáky základních škol připravíme řadu vzdělávacích workshopů a samozřejmě prázdninové kempy v Beskydech.

Tisková zpráva VILLUM FONDEN

Přehled podpořených projektů

 

Související