Aktuality

POJ F-M
04. 02. 2021

Business Kemp 21 - příležitost pro naše studenty

Staň se BSNSS ikonou za 4 dny ... ... navaž na velmi úspěšnou účast našich studentů na loňském kempu. Moravskoslezské inovační centrum připravilo i pro letošní rok ve spolupráci s firmou Euroschola z Třince design 4denního Business kempu. Účelem je zvýšit podnikavost u žáků středních škol, konkrétně 3. a 4. ročníků, a zejména podpořit/podnítit zájem o podnikání jako alternativu k zaměstnaneckém poměru. V loňském roce jsme pořádali pilotní běh tohoto kempu, který byl velmi úspěšný, a proto jsme se v této aktivitě rozhodli pokračovat. Finanční prostředky na realizaci tohoto kempu jsme získali z KÚ MSK. Nabízíme intenzivní program vedený jak lektory Euroscholy, tak mladými podnikateli (jak úspěšnými, tak neúspěšnými). Cílovou skupinou jsou středoškoláci třetích a čtvrtých ročníků (max. 20 celkem, max. 3 studenti z jedné školy), a to bez ohledu na typ studované školy, ke stažení je k dispozici registrační formulář. Poplatek spojený s účastí na kempu je 500 Kč. Před kempem dostanou studenti přípravu, bez které se neobjedou: 1. zamyšlení se nad tím, v čem by mohli podnikat 2. osobností dotazník (zpětnou vazbu z dotazníku získají individuálně na kempu s akcentem na jejich silné stránky, konzultace provede zkušený psycholog). Na kempu budou rozvíjeny následující kompetence: 1. měkké: kreativita, podnikavost, komunikační a prezentační dovednosti 2. tvrdé: jak si založit firmu, formy podnikání, finanční gramotnost. Kemp začne příjezdem do Jablunkova, kde zajistíme dopravu do penzionu Ameryka. Končíme čtvrtým dnem, opět účastníky dovezeme na autobusové, resp. vlakové nádraží v Jablunkově. Instrukce zašleme vybraným účastníkům, Ti předají rodičům. Odkaz na web Business kempu Kontaktní osobou je Martina Šmídová (martina.smidova@ms-ic.cz)
Celý článek
POJ F-M
18. 01. 2021

Škola je zapojena do projektu Kompetence 4.0

Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0 Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231 Termín realizace: 2. 1. 2019 - 30. 12. 2022 Podrobněji o projektu Leták projektu Základní informace o projektuProjekt se zaměřuje na maximální využití příležitostí, které 4. průmyslová revoluce (dále jen "Průmysl 4.0") přináší trhu práce v České republice. Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Podle studie OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou změny související s Průmyslem 4.0. Dle zmiňované studie lze očekávat, že ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % pracovních míst patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie. Odborníci předpokládají současně vznik nových atraktivních pracovních míst, a to především v regionech s vhodně kvalifikovanou pracovní silou. Změny, které s sebou přináší Průmysl 4.0, jsou natolik zásadní, že je nezbytné nastavit adekvátní systémový přístup k jejich zvládnutí vycházející například z užší spolupráce firem a vzdělávacích institucí jako je právě střední škola. Partnerem naší školy v projektu je společnost Tieto CZECH s.r.o.
Celý článek
POJ F-M
14. 01. 2021

Fotografická soutěž COVIDĚNO - aktualizace

Milí kolegové, zaměstnanci školy, studenti, už delší dobu trápí naši společnost změny, o kterých by se nám dosud ani nezdálo. Nikdy by nás nenapadlo, že v dnešní době si lidstvo nedokáže s nějakým problémem poradit. Musíme jenom věřit, že dříve nebo později se situace zklidní a najde se řešení. Na jednu stranu je kolikrát všechno jinak, všudepřítomný stres a nejistota, na druhou stranu se život tak nějak zpomalí, zklidní a máme možnost všechno intenzivněji a citlivěji vnímat. Pokusme se toho využít, rozhlédnout se kolem sebe, víc vnímat okolní dění a uvědomit si, v čem je dneska ten běžný každodenní život jiný.Blíží se vánoce, budeme si při té příležitosti přát, aby všechno to krásné, které nám tyto svátky přinášely, zůstalo. Pokusme se to zachytit fotografií a sdílet spolu s ostatními. Nazvali jsme tuto aktivitu soutěží, ale raději bychom zdůraznili, že půjde spíš o takovou naši školní galerii (možná nejen školní). Určitě bude zajímavé o fotografiích hlasovat a takto určit, které snímky na nás nejvíce zapůsobily. Inspirujte se, sbírejte nápady a realizujte je, každý jednotlivec může do soutěže zaslat dvě fotky. Je prima, pokud vás tento nápad oslovil a budeme se těšit na vaše Coronafotky! Pokyny a důležité termíny pro zúčastněné v propozicích soutěže.
Celý článek