Aktuality

POJ F-M
29. 08. 2022

Stroj času - Tábor, který sPOJuje

Ve dnech 22. 8. - 26. 8. 2022 jsme opět zažili radostné období na našem kempu pro žáky základních škol. 29 záklaďáků, 13 našich studentů a 6 učitelů cestovalo časem v epochách -  pravěk, antika, středověk a rudolfínská doba, století páry a současnost. Společně jsme sestavili stroj času, v jednotlivých dobách řešili různé záhady a úkoly a sbírali jsme krystaly stroje času. Nádherný týden plný dobré nálady, nových přátelství, akčního programu a skvělých hostů. S našimi studenty připravil náš kouč 7 návyků Ondřej Bárta program na antické odpoledne - řecké olympijské hry. Ve středu nás opět navštívil Michael Londesborough a my jsme mohli dokonce proniknout do tajemství kamene mudrců a měnit kovy ve "zlato". Ve středu večer nás Michael opět poučil a pobavil svou Science show na téma bezdrátové technologie. Naši mladí lídři připravovali program pro adaptační dvoudenku, která bude tentokrát více postavena na prezentaci 7 návyků studentům 1. ročníků. 8 nových adeptů Leader in Me dokonce o prázdninách školil náš interní lektor 7 návyků - ředitel školy. Vzácnou návštěvou nás poctil rozvněž náš konzultant The Velux Foundations, která podpořila náš projekt Studentský startup pro 21. století. Velmi si toho vážíme a myslíme si, že pan Christian Holtet sdílel naše společné nadšení a odjížděl spokojen. Den první - pravěk Den druhý - antika   Den třetí - středověk a rudolfínská doba   Den čtvrtý - století páry   Den pátý - současnost, hodnocení a budoucnost  
Celý článek
POJ F-M
07. 06. 2022

Frýdek≈Místek dobrý partner POJ F≈M

3D tisk a virtuální realita pro základní školy města Frýdek≈Místek POJ F≈M je seznámena s projektovým záměrem „Frýdek-Místek ve 3D“, který má žáky základních škol rozvíjet ve výše uvedených 3D technologiích s vysokou přidanou hodnou. POJ F≈M se svými zkušenostmi nabízí sdílení zkušeností, systematickou podporu zavádění 3D tisku a VR na základní školy. Toto do budoucna přinese možnosti velmi intenzivní a dlouhodobé spolupráce mezi střední školou POJ F≈M a základními školami F≈M. Naše škola se bude věnovat podpoře učitelům a žákům základních škol v následujících aktivitách: Aktivita 1: konzultace k návrhu pořizovaného HW i SW vybavení na základní školy (v přípravné fázi) Aktivita 2: organizace workshopů pro učitele ZŠ (v zahájení realizační fáze a v prostorách POJ F≈M) Workshop 1: Základy 3D tisku Workshop 2: Základy virtuální reality (VR) Workshop 3: Pokročilé techniky 3D tisku a příprava podkladů pro 3D tisk Workshop 4: Pokročilé techniky VR a příprava podkladů pro zobrazení ve VR Aktivita 3: Podpora „on-site“ přímo na základních školách dle potřeb učitelů ZŠ. Prezentace výstupů a prací žáků ZŠ v rámci mezinárodní akce CONnect with creativity pořádané POJ F≈M (vždy v říjnu). Aktivita 4: Rekonstrukce a vybavení prostor školní dílny TZB Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za příležitost ke spolupráci a podporu ve výši: 400 000 Kč
Celý článek