Prevence rizikových jevů

"Neumíme dělat velké věci, jen malé - s velkou láskou." (Matka Tereza)

Školní preventivní strategie 2014-18 ...zde.

Minimální preventivní program 2019/20 ...zde

Činnost metodika prevence

  • Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  • Spolupráce s třídními učiteli na vyhledávání problémových projevů chování: záškoláctví, kouření, alkohol a užívání jiných návykových látek, projevy rasismu, šikany…
  • Poskytování poradenských služeb rodičům žáků s projevy sociálně patologických jevů, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
  • Besedy na téma „zdravý životní styl“.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ.

Metodik prevence SPŠ

Mgr. Libor Kmenta

Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor matematika-fyzika. Další studium: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – prevence sociálně patologických jevů
Praxe: SŠ 25 let

kmenta

Konzultační hodiny: úterý 11:45-12:30; čtvrtek 11:45-12:30
E-mail: kmental@spsoafm.cz
Tel: 558 406 228

Metodik prevence OA

Mgr. Vladimíra Papřoková

Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor ruský jazyk – občanská nauka, absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk.
Praxe: SŠ 28 let

paprokova

Konzultační hodiny: úterý 10:30-11:15; středa 10:30-11:15
E-mail: paprokovav@spsoafm.cz
Tel: 558 406 330