Prevence rizikových jevů

Prevence rizikových jevů
03. 05. 2017

Prevence rizikových jevů

"Neumíme dělat velké věci, jen malé - s velkou láskou." (Matka Tereza) Školní preventivní strategie 2014-18 ...zde. Minimální preventivní program 2019/20 ...zde Činnost metodika prevence Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Spolupráce s třídními učiteli na vyhledávání problémových projevů chování: záškoláctví, kouření, alkohol a užívání jiných návykových látek, projevy rasismu, šikany… Poskytování poradenských služeb rodičům žáků s projevy sociálně patologických jevů, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Besedy na téma „zdravý životní styl“. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ. Metodik prevence SPŠ Mgr. Libor Kmenta Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor matematika-fyzika. Další studium: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – prevence sociálně patologických jevů Praxe: SŠ 25 let Konzultační hodiny: úterý 11:45-12:30; čtvrtek 11:45-12:30 E-mail: kmental@spsoafm.czTel: 558 406 228 Metodik prevence OA Mgr. Vladimíra Papřoková Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor ruský jazyk – občanská nauka, absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk. Praxe: SŠ 28 let Konzultační hodiny: úterý 10:30-11:15; středa 10:30-11:15 E-mail: paprokovav@spsoafm.czTel: 558 406 330
Celý článek