Rozvoj odborných a jazykových kompetencí učitelů

LogosBeneficairesErasmusRIGHT EN

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035016

 • Cíle projektu: V rámci realizace projektu absolvovalo 11 učitelů školy kurzy resp. odborné stáže v zemích Evropské unie. Kurzy byly věnovány rozvoji odborných kompetencí zejména v oblasti IT a v oblasti jazykového vzdělávání v anglickém a ruském jazyce. Jedna odborná stáž typu "Structured educational visit" pro managemnet školy zprostředkovala srovnání se školským systémem na Islandu. Výstupem projektu je tvorba obostranných slovníků odborných výrazů v cizích jazycích vyučovaných školou www.slovnik.vyukaict.cz, zařazení aktivit teambuildingu, hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení pracovníků škol a autoevaluace školy.
 • Začátek realizace: 17. 7. 2017
 • Konec realizace: 16. 7. 2018
 • Publicita projektu v tisku: FRÝDECKO-MÍSTECKÝ Patriot, 7/2018 ...zde.

E 17 tisk

 • Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů:

1. Creative use of Technology in the classroom

 1. Účastník kurzu: Ing. Jiřina Beňová
 2. Termín kurzu: 21. - 25. 8. 2017
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Alpha School of English
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastí na projektu Erasmus+ získala účastnice poznatky o převážně webových aplikacích pro využití IWB - interaktivní bílé tabule a zpestření výuky v předmětu základy mechatroniky tvorbou prezentací, kvízů. Práce probíhala převážně v aplikacích Kahoot, MovieMaker, Prezi a ActivInspire. V aplikaci Kahoot bylo pro výuku vytvořeno výukové video ...zde. Účastnice mobility si rovněž zlepšila své jazykové kompetence v anglickém jazyce.

foto 1foto 1 1

2. Social Media SolutionsfortheClassroom

 1. Účastník kurzu: Ing. Iva Fajkusová
 2. Termín kurzu: 5. - 12. 8. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura: Europass Teacher Academy
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice kurzu získala nový náhled na využití sociálních médií ve výuce, a to nejen pro vytváření různých testů a kvízů, jejichž předností je např. rychlost, variabilita, přenositelnost. Cennou zkušeností byla možnost srovnání, jak se učí za hranicemi – zejména v Polsku, Maďarsku a Irsku. Účastnice rovněž získala nové inspirace pro výuku prací s aplikacemi EdmodoWordpressYou Tube, InstagramFacebookPinterestKahoot. Pracovní list k vyztvoření kvízů v prostředí LearningApps ...zde.

foto 2foto 3

3. Empowerment in ICT Skills

 1. Účastník kurzu: Ing. Iva Fajkusová
 2. Termín kurzu: 11. - 15. 7. 2018
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Executive Training Institute
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: "Inspirující byl pro mne přístup samotného lektora, především jeho invence. Během kurzu nám poskytl velké množství námětů, jak ve výucepracovat se zdroji získanými zinternetu (texty, obrázky, video, audio), ale vždy s dodržením autorského zákona. Informace získané na tomto kurzu mohu využít napříč všemi předměty. Vhodné zařazení těchto nástrojů pomůže studentům pochopit obtížnější učivo." Účastnice pracovala převážně s aplikacemi Wix.com, Blogger.com, FlashBack Express 5. Informace získané na tomto kurzu mohou být využity napříč všemi předměty. Rovněž kvízy jsou využitelné ve všech předmětech, proto účastnice vytvořila pracovní list k využití pro ostatní vyučující.

foto 4foto 5

4. TeachingRussian in EuropeCreativity & ThinkingSkills in LanguageEducation'

 1. Účastník kurzu: PaedDr. Danuše Górecká
 2. Termín kurzu: 23. - 29. 7. 2017
 3. Země: Lotyšsko
 4. Pořádající agentura: Thinking Approach Group
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: "Kromě rozvoje mých odborných a jazykových kompetencí a částečné změně přístupu k výuce i k samotným studentům, dávám větší důraz na to, abych rozvíjela myšlení studentů nejen ve výuce jazyka. Během kurzu jsem pracovala na překladu odborných slovíček z oblastí oborů, které se na naší škole vyučují - strojírenství, strojírenská metalurgie, informatika,obchodní akademie. Vznikl tak malý vícejazyčný odborný slovník anglický, německý, ruský jazyk pro potřeby výuky." Účastnice absolvovala kurz pokročilé metodologie výuky ruského jazyka s důrazem na práci s určeným tématem, plánování cílů a organizace výuky cizích jazyků.

foto 6foto 7

5. Team Building for School

 1. Účastník kurzu: Ing. Monika Kocháňová
 2. Termín kurzu: 24. - 29. 7. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura: Europass Teacher Academy
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice se nechala na semináři s názvem Teambuildingem pro veselou školu uvést do tajů pozitivní psychologie. Italská lektorka s krásným jménem Maria Mandolini ji v Barceloně učila mnohé dovednosti, např. jak naplánovat štěstí sobě, svým studentům i svým kolegům. Teoretické poznatky z oboru psychologie střídala s praktickými cvičeními jednotlivců, dvojic i týmů. Účastnice s kolegyněmi z jiných zemí Evropy zkoušely různé modelové situace (ve třídě, v kolektivu kantorů nebo i mezi kamarády) prostřednictvím role-playing aktivit. Poté každou situaci vyhodnocovaly a zkoušely podpořit teoretickými znalostmi nabytými v semináři. Absolvovaly psychologický test a nechaly si vyhodnotit, která z 24 ctností je jejich silnou stránkou, a ve které naopak pokulhávají. Každý člověk je úplně jiný, takže není divu, že měly rozdílné výsledky. Ověřily také, že kolegyně ze severských zemí nemusí být vždy chladné a netečné svingy, a že kolegyně z jižních států Evropy nemusí být nutně horkokrevné extrovertní dračice. J Ke konci každý účastník semináře prezentoval návrh na projekt pro práci s žáky v hodinách či kolegy ve škole v rámci utužování vztahů na pracovišti. Účastnice si z Barcelony odvezla kromě certifikátu o absolvování semináře a Europassu také důležitou myšlenku psychologa Andrese Martina „Zrcadli momentální náladu svých studentů a dostaneš se blíž jejich duši.“

foto 8foto 9

6. Language teaching methodology in Practice today

 1. Účastník kurzu: Mgr. Marcela Lukovská
 2. Termín kurzu:. 31. 7. -  4. 8. 2017
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Executive Training Institute
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Pokročilý metodologický kurz byl zaměřen na osvěžení výukových myšlenek v angličtině, včetně prezentace a procvičování gramatiky, slovní zásoby, používání příběhů a písní, on-line zdrojů. Ve skupině jsme sdíleli naše zkušenosti a porovnávali metody výuky v našich zemích - Polsko, Německo, Maďarsko a dalších. 

foto 10foto 11

7. Intensive course of English

 1. Účastník kurzu: Mgr. Marta Michaláková
 2. Termín kurzu:  7. -  11. 8. 2017
 3. Země: Velká Británie
 4. Pořádající agentura: Engish in Margate
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice jako učitelka německého jazyka absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka s přesahem k uplatnění nových metod a forem výuky cizího jazyka. "Ve výuce jsem na základě zkušeností z tohoto kurzu začala používat více PC. Naučila jsem se jak lze zpestřit výuku, zejména probírána témata obrázky z internetu, používání videí apod. Nabyté znalosti mi také pomohly komunikaci s partnerskými školami, rozšířili mi pohled na školní systém. Při výběru nové knihy do výuky němčiny na naší školy,  jsem byla pro zařazení knihy s velkou internetovou podporou a elektronickou verzí knihy, kterou využívám dodnes velmi intensivně ve všech hodinách."

foto 13foto 12

8. Getting Ready for the Digital Classroom

 1. Účastník kurzu: Mgr. Jaromír Přidal
 2. Termín kurzu:  18. - 22. 9. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura:  EscolaOficial dIdiomes Barcelona
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastník absolvoval velmi pokročilý kurz využití moderních ICT technologií ve výuce, pracoval zejména v prostředí aplikace Moodle, kde uplatnil své dlouholeté zkušenosti. Velmi přínosná byla témata Discussions, WikisQuizzes, Clouds, Mind maps,Timelines, Peer to peer rewiev, Self-assessment a Collaborative projects. "Po absolvování kurzu jsem se začal podílet na administraci nové verze Moodle na naší škole. Vytvořil jsem několik video návodů, ve kterých jsem kolegům ozřejmil některá nastavení kurzu, změny editoru HTML, vytvořil jsem novou roli pro učitele kurzu a připravil řadu testů pro anglický jazyk." Účastník zpracoval výuková videa Role sdílení úloh v Moodle ...zde a Změna výchozího HTML editoru v Moodle ...zde.

foto 14

9. Digital Storytelling Tools and Educational Video Production WEB 3.0

 1. Účastník kurzu: Ing. Jiří Sumbal
 2. Termín kurzu: 12. - 16. 2. 2018
 3. Země: Řecko
 4. Pořádající agentura: ITCS.com
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Hlavním důvodem pro účast v tomto kurzu bylo zvýšení kompetencí v oblasti tvorby videí a animací využitelných ve výuce. Účastník pracoval s aplikacemi pro tovorbu digitálních příběhů ComicLabComicstripCreator,Kar2ouche, ComicLife. "Díky využitelnosti videí i animací ve výuce má mobilita dopad na výuku předmětů Základy mechatroniky (zejména vysvětlování fyzikálních jevů, motivace v úvodu nového tématu) a v předmětu Informační technologie v praxi (zejména videoukázky postupů)."

foto 15foto 16

10. Structured Edicational Visit to Schools/Institutes and training Seminar in Iceland

 1. Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš
 2. Termín kurzu: 22. - 28. 8. 2018
 3. Země: Island
 4. Pořádající agentura: English Matters
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Pro ředitele školy se jednalo o další mobilitu typu "structured educational vist", jejímž hlavním cílem je seznámení se se školským systémem evropské země a to prostřednictví návštěv na různých typech škol a institucí. "Jednotícím tématem mobility byly myšlenky European Dimession - tedy: V současné Evropě se nebavme o překážkách a hranicích, bavme se o tom, co moho Evropané dělta společně. Poznal jsem zde efektivně fungující školský systém opřený o jednoznačnou státní koncepci ve vzdělávání založenou na pěti hlavních pilířích Literacy, Sustainability, Health and welfare, Democracy and Human rights, Equality, Creativity. Velmi cenné zkušenosti srovnání poskytly rovněž diskuse s dalšími účastníky study visit (z 19 zemí EU) i místními učiteli." Odkaz na závěrečnou prezentaci z mobility v Reykjavíku ...zde.

foto 17foto 18

11. Job Shadowing in Berufliche Schulen Gelnhausen

 1. Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš
 2. Termín kurzu: 5. - 6. 5. 2018
 3. Země: Německo
 4. Pořádající agentura: Berufliche Schulen Gelnhausen
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Doplňková mobilita typu stínování byla uspořádána na partnerské škole Berufliche Schulen in Gelnhausen. Cílem mobility byla vzájemné výměna zkušeností ředitelů škol na téma vzájemní spolupráce střední odborné školy a partnerských firem. S porovnání je zřejmě, že u partnerů v Německu je spolupráce se školou na straně zaměstnavatelů zcela přirozenou součástí fungování trhu práce, kdy se zaměstnavatelé příkladně zajímají o odborné vzdělávání svých budoucích zaměstnanců. Dalšími tématy stínování byly oblasti hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení práce učitelů. V průběhu mobility byla dohodnuta podobná akce stínování managementu německé školy ve Frýdku-Místku.

foto 19foto 20

12. WEB Solutions for Classroom

 1. Účastník kurzu: Mgr. Petr Volník
 2. Termín kurzu: 16. - 21. 10. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura: Europass Teacher Academy
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy:  Kurz byl zaměřen na využívání aplikací a sw ve výuce. Zúčastnilo se celkem 8 lidí (Polsko, Německo, Itálie a Chorvatsko). První den byl rozdělen na dvě části, v první se každý z účastníku představil sebe, svou školu a předměty, které učí a které aplikace při výuce používá. Druhá část byla věnována Edmondu - prostředí pro učitele a žáky. Druhý den byl věnován aplikacím Study stack a Quizizz - obě jsou koncipována jako prostředí, ve kterém se žáci učí prostřednictvím kvízů, křížovek, her apod. Třetí den byl věnován Googlu a možnostem, které lze použít do výuky či přípravě na ní. Čtvrtý a pátý den kurzu byl věnován aplikacím Flubaroo, Symbaloo a Prezi. Účastník kurzu jako učitel matematiky rovněž zprostředkoval svým kolegům webové zdroje a nástroje využitelné ve výuce matematiky (teacher.desmos.com a map.mathshell.org) v souladu se záměry školy začlenit do výuky odborných a přírodovědných předmětů prvky metody CLIL.

foto 21foto 22