Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové,

od února 2018 také naše škola nabízí služby školního psychologa. Psychologické poradenství zahrnuje konzultace poskytované studentům, rodičům, pedagogům při mimořádných životních událostech, osobních a vztahových problémech, rodinných, sociálních a zdravotních obtížích, nebo při vzdělávacích neúspěších.

Studenti mohou individuálně využít kariérní psychologické poradenství jako podporu při rozhodování, kam po střední škole dál. Služba obsahuje diagnostiku osobnostních charakteristik, inteligence a profesní orientace pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací.

Působení psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky prevence při řešení problémů v třídních kolektivech. Dále také komunikaci s rodiči studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a podporu učitelů, kteří s nimi v hodinách pracují.

Služby jsou poskytované zdarma s povinností psychologa zachovávat mlčenlivost.

Kontaktovat mě můžete také prostřednictvím Bakalářů.

S přáním úspěšného školního roku Mgr. Ing. Dominika Kubinová

Psycholog OA

Mgr. Ing. Dominika Kubinová

Absolventka Filozofické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci,
obor Psychologie, Absolventka Ekonomické fakulty, VŠB–TÚ Ostrava, obor Veřejná správa a ekonomika
Praxe: SŠ 17 let

kubinova

Konzultační hodiny (kabinet G 316):

  • pro studenty: středa, čtvrtek 8:00–10:00 a dále po domluvě
  • pro rodiče: středa 13:00–15:00 a dále po domluvě
  • pro pedagogy: individuálně po domluvě

E-mail: psycholozka.d@gmail.comkubinovad@spsoafm.cz

Telefon: 558 406 334, Mobil: 737 331 596