Školní psycholog

Školní psycholog
20. 02. 2018

Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové, od února 2018 také naše škola nabízí služby školního psychologa. Psychologické poradenství zahrnuje konzultace poskytované studentům, rodičům, pedagogům při mimořádných životních událostech, osobních a vztahových problémech, rodinných, sociálních a zdravotních obtížích, nebo při vzdělávacích neúspěších. Studenti mohou individuálně využít kariérní psychologické poradenství jako podporu při rozhodování, kam po střední škole dál. Služba obsahuje diagnostiku osobnostních charakteristik, inteligence a profesní orientace pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací. Působení psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky prevence při řešení problémů v třídních kolektivech. Dále také komunikaci s rodiči studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a podporu učitelů, kteří s nimi v hodinách pracují. Služby jsou poskytované zdarma s povinností psychologa zachovávat mlčenlivost. Kontaktovat mě můžete také prostřednictvím Bakalářů. S přáním úspěšného školního roku Mgr. Ing. Dominika Kubinová Psycholog OA Mgr. Ing. Dominika Kubinová Absolventka Filozofické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, Absolventka Ekonomické fakulty, VŠB–TÚ Ostrava, obor Veřejná správa a ekonomikaPraxe: SŠ 17 let Konzultační hodiny (kabinet G 316): pro studenty: středa, čtvrtek 8:00–10:00 a dále po domluvě pro rodiče: středa 13:00–15:00 a dále po domluvě pro pedagogy: individuálně po domluvě E-mail: psycholozka.d@gmail.com, kubinovad@spsoafm.cz Telefon: 558 406 334, Mobil: 737 331 596
Celý článek