Školní psycholog

Školní psycholog
13. 09. 2020

Školní psycholog

Školní psycholog on-line Aktuální situace vývoje epidemie COVID je pro školství velkou výzvou, pro ředitele, učitele, studenty, rodiče. Po měsíci září je snad všem zřejmé, že jsme se nevrátili do stejné doby, jako v březnu před COVID. Vrátili jsme se do nového školního roku a není to jako dřív. Každý den prověřuje naši vůli, schopnosti, ochotu se přizpůsobit, solidaritu s druhými, prověřuje náš charakter a v neposlední řadě naši snahu se vzdělávat přes všechny překážky. Co dříve nebylo uskutečnitelné, stává se realitou. Věřme, že to má svůj smysl. V současné situaci uzavření středních škol se můžete na mě obracet, studenti, rodiče, pedagogové, s tématy, která potřebujete aktuálně řešit, např. domácí vzdělávání, zvládání mimořádných opatření, zvládání negativních nálad a omezení kontaktu s druhými lidmi,  řešení otázek: kam dál po střední škole, jak zvládnout přijímačky na VŠ a další ... Téma si samozřejmě zvolte sami! Podporu Vám můžu při konzultacích poskytnout osobně nebo přes MS Teams. Kontaktovat mě můžete: přes Bakaláře - Komens na tel.: 737 331 596 na e-maily: psycholozka.d@gmail.com nebo kubinovad@pojfm.cz. konzultační hodiny:  pro studenty: úterý 8:30 - 11:00, čtvrtek 8:00 - 11:00 pro rodiče: středa a čtvrtek 13:00 - 15:00 pro pedagogy: individuálně po domluvě Se srdečným pozdravem Dominika Kubinová, školní psycholožka
Celý článek
Školní psycholog
20. 02. 2018

Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové, od února 2018 také naše škola nabízí služby školního psychologa. Psychologické poradenství zahrnuje konzultace poskytované studentům, rodičům, pedagogům při mimořádných životních událostech, osobních a vztahových problémech, rodinných, sociálních a zdravotních obtížích, nebo při vzdělávacích neúspěších. Studenti mohou individuálně využít kariérní psychologické poradenství jako podporu při rozhodování, kam po střední škole dál. Služba obsahuje diagnostiku osobnostních charakteristik, inteligence a profesní orientace pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací. Působení psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky prevence při řešení problémů v třídních kolektivech. Dále také komunikaci s rodiči studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a podporu učitelů, kteří s nimi v hodinách pracují. Služby jsou poskytované zdarma s povinností psychologa zachovávat mlčenlivost. Kontaktovat mě můžete také prostřednictvím Bakalářů. S přáním úspěšného školního roku Mgr. Ing. Dominika Kubinová Psycholog OA Mgr. Ing. Dominika Kubinová Absolventka Filozofické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, Absolventka Ekonomické fakulty, VŠB–TÚ Ostrava, obor Veřejná správa a ekonomikaPraxe: SŠ 17 let Konzultační hodiny (kabinet G 316): pro studenty: středa, čtvrtek 8:00–10:00 a dále po domluvě pro rodiče: středa 13:00–15:00 a dále po domluvě pro pedagogy: individuálně po domluvě E-mail: psycholozka.d@gmail.com, kubinovad@spsoafm.cz Telefon: 558 406 334, Mobil: 737 331 596
Celý článek