Zahajujeme školní rok - opatření

11. 09. 2021

Vážení studenti a rodiče

Dočkali jsme se zahájení nového školního roku 2021/22. Všem přeji úspěšný start, hlavně nastupujícím studentům 1. ročníku.

Na dny 1.–3. 9. 2021 jsme připravili bohatý adaptační program, považujeme za velmi důležité po tak dlouhé době distanční výuky doslova restarovat školu, komunikaci mezi námi a seznámit studenty s řadou novinek, které jsme připravili. O programu "Adaptační trojdenky pro všechny" se dozvíte na tomto odkaze.

Bohužel však zahajujeme stále s povinnými opatřeními vzhledem k situaci Covid -19. prosím o pozornost následujícímu shrnutí, které vychází z opatření stanovených orgány státní správy:

 • Studenti školy jsou povinni v průběhu měsíce září projít antigenním testováním ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

 • Antigenní testování proběhne vždy v 1. vyučovací hodině ve třídách za přítomnosti třídních učitelů.

 • Student si může přinést vlastní antigenní test jiného typu než stěr z nosní sliznice – test ze slin, apod.

 • Antigenní testování ve škole může být nahrazeno a musí být doloženo:

  • potvrzením o antigenním testu (72 hodin) nebo PCR testu (7 dní) v jiné certifikované laboratoři,

  • potvrzením o proběhlém a úplném očkování (14 dnů po 2. dávce),

  • potvrzením o prodělaném onemocnění (180 dnů po 1. pozitivním PCR testu),

 • výše uvedená potvrzení se dokládají:

  • v písmené podobě vytištěného dokumentu,

  • výsledkem testu v SMS, emailu nebo v aplikaci Tečka

  • nebo dokladem o očkování v SMS, emailu nebo nejlépe v aplikaci Tečka.

 • Student, který je testován ve škole nebo doloží výše uvedená potvrzení, používá FFP2 respirátor pouze ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety, školní jídelna, ...).

 • Student, který odmítne testování, musí mít po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorách (ve třídě při výuce i společných prostorách) nasazenu ochranu dýchacích cest – pro starší 15 let je nutný FFP2 respirátor.

 • Student, který odmítne testování i FFP2 respirátor (po celou dobu pobytu ve škole) se nemůže účastnit prezenční výuky a zůstává doma, absence je započítávána.

Hodně zdaru, všechno jako dosud zvládneme. Těšíme se na Vás.

Vedení školy, která sPOJuje

Související