Adaptační trojdenka POJ F-M

Připrav se na adapťák, na který nezapomeneš, protože dost už bylo covidu! Ve dnech 1. až 3. září 2021 (včetně) se budeš seznamovat se školou i svými novými spolužáky:

DenZačátekKonecProgram

1. září

7:50

14:00

Procházka školou, seznámení se spolužáky a učiteli na 4 stanovištích

2. září

7:50

18:00

Lekce 7 návyků skutečně efektivních lidí, Městská rallye, odpoledne na hřišti

3. září

7:50

13:00

Vlastní výběr aktivit učitelů

Aktivity pro 1. a 2. ročníky zde (+formulář pro výběr)

Aktivity pro 3. a 4. ročníky zde (+formulář pro výběr)

Podrobný program

  • 1. září: Začínáme v 7:50, žáci ať jsou ve škole o pár minut dříve. Kmenová učebna bude v budově Průmyslovky. Po nutných neodkladných záležitostech vezme třídní učitel nové žáky na procházku školou a zastaví se na čtyřech stanovištích, kde lépe pozná jak své spolužáky, tak třídního učitele. S sebou nějakou svačinu, sportovnější oblečení a nějaký blok na poznámky. Končit budeme ve 14:00.

  • 2. září: Aktivitami s třídou se bude pokračovat. Seznámení s projektem 7 návyků skutečně efektivních lidí, Městská rallye a odpolední program na hřišti. Nejzazší konec v 18:00. Vše ještě bude upřesněno. Oběd je možné den předem objednat a zajistit ve škole.

  • 3. září: V tento den si žáci sami vyberou, čeho se účastní. Několik učitelů vymyslelo zajímavé hodiny, na které se můžete přihlásit v na odkaze v tabulce nahoře (Pozor! Prváci + druháci a třeťáci + čtvrťáci mají mírně odlišný program, proto si vyber svůj ročník). Konec v cca 13:00. Taktéž je možné zajistit oběd ve škole.