POJ F-M

Škola je zapojena do projektu Kompetence 4.0

15. 02. 2021

Kompetence 4.0

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0

Základní informace o projektu
Projekt se zaměřuje na maximální využití příležitostí, které 4. průmyslová revoluce (dále jen "Průmysl 4.0") přináší trhu práce v České republice.

Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Podle studie OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou změny související s Průmyslem 4.0. Dle zmiňované studie lze očekávat, že ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % pracovních míst patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie. Odborníci předpokládají současně vznik nových atraktivních pracovních míst, a to především v regionech s vhodně kvalifikovanou pracovní silou.

Změny, které s sebou přináší Průmysl 4.0, jsou natolik zásadní, že je nezbytné nastavit adekvátní systémový přístup k jejich zvládnutí vycházející například z užší spolupráce firem a vzdělávacích institucí jako je právě střední škola. Partnerem naší školy v projektu je společnost Tieto CZECH s.r.o.

Související