Vše začalo Cestou k výjimečnosti

leader 1Naše cesta k principům 7 návyků byla vedena motivací významným způsobem zlepšovat školní klima. Škola a všechny její sloučené součásti mají bohatou historii v oblastech technického, ekonomického a jazykového vzdělávání. Od roku 2011 kdy vznikla sloučením současná podoba školy, jsme si prošli velmi nelehkým obdobím.

Výrazně klesající demografická křivka spolu s malým zájmem žáků základních škol o technické obory mělo za následek velký pokles počtu žáků školy a s tímto související negativní změny ve složení pedagogického sboru. Všechno jsme zvládli, počet žáků školy začal postupně růst, dnes se ustálil na stabilní hodnotě a je velmi potěšitelné, že na školu přicházejí ze základních škol kvalitní uchazeči. Naši studenti dosahují výborných výsledků vzdělávání a úspěšně reprezentují školu v mnoha soutěžích. V rámci projektů Erasmus+ se studenti i učitelé rozjeli za praxí a vzděláváním do zemí Evropské unie, velmi jsme zapracovali na mnoha prvcích přidané hodnoty školy. K velkému zamyšlení vedly otázky, které se mi jako řediteli honily hlavou: Proč vnímám v tak velké míře negativní hlasy kolegů téměř ke všemu - novému?, Proč se kolegové, kteří školu táhnou kupředu, jakoby drží v ústraní a neozvou se?, Copak to není vidět, že se škole daří?, Mám ještě sílu, s tím něco dělat?, A nemám to už zabalit?

Již dlouho patří k mým oblíbeným kniha Stephena Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí. Často jsem si v ní četl, později poslouchal audio nahrávku a snažil jsem se pro sebe principy osobní efektivity řídit. Uvědomoval jsem si, že toto je cesta jak zlepšit vztahy mezi kolegy navzájem, mezi učiteli a vedením, mezi učiteli a žáky, jak najít společný cíl a jít za ním. Jak ale zavést tento program systémově do života školy? Musím na sobě ještě tvrdě zapracovat a uvědomit si své poslání lídra. Je i ve mně lídr?

V letech 2018-19 jsem se zúčastnil programu  pro školské manažery Cesta k výjimečnosti. Na prezenčních setkáních a v rámci e-learningové části jsme pod skvělým vedením lektora Ondřeje Bárty podrobně rozebírali role lídra:

  • Jít příkladem
  • Hledat cestu
  • Uvolňovat potenciál
  • Slaďovat systémy

Čtyři role lídra, které musí jít v souladu se čtyřmi oblastmi celistvé osobnosti:

  • Duše
  • Mysl
  • Srdce
  • Tělo

Program byl pro mě velmi intenzivní až osobní, pracovali jsme mj. s osobní 360° zpětnou vazbou. Uvědomil jsem si nutnost změn mnoha svých paradigmat a vše začalo být rázem jasnější. Přínos programu pro mě osobně shrnuje závěrečná prezentace.

Program Cesta k výjiměčnosti mě definitivně přesvědčil - Ano! chci dostat systém 7 návyků do školy - pro učitele i pro žáky. V rámci našich Šablon II jsme vyčlenili finance, sestavili první tým 14 učitelů, který měl do programu v lednu 2020 nastoupit. Jak jsme si vedli a co nám to přináší? Kam chceme školu vést a podaří se nám to? O tom v následujících kapitolách blogu.

Martin Tobiáš, ředitel