Kde hledat pomoc

a na koho se obrátit v těžkých životních situacích

Linka bezpečí (nonstop)

zdarma pro děti, mládež a studujícíc do 26 let

T: 116 111

http://www.linkabezpeci.cz/

Linka důvěry, Ostrava (nonstop)

zdarma pomoc v krizových životních situacích

T: 596 618 908 a 737 267 939

https://www.mnof.cz/linka-duvery

Linka psychické pomoci  T: 116 123

Internet poradna

pro všechny, kteří si očas neví rady 

http://iporadna.cz

Centrum nové naděje

pomoc v nepříznivé sociální situaci

T: 773 173 604

https://www.cnnfm.cz/

Bílý kruh bezpečí (nonstop)

zdarma linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

 T: 116 006

Renarkon, Ostrava

prevence a léčba drogové závislosti

T: 602 670 789

https://www.renarkon.cz/ 

Modrý kříž, Frýdek-Místek

pomoc a poradenství při zvládání závislostí

T: 724 087 221

https://www.modrykriz.org/

Anabell, Ostrava

problémy související s poruchami příjmu potravy

T: 774 467 293

http://www.anabell.cz/

Poradna pro ženy a dívky, Frýdek-Místek

T: 558 434 961

https://frydek.poradnaprozeny.eu/