Mladí strojaři POJ F≈M v ČR opět zlatí

02. 12. 2022

Mladý strojař - programování CNC strojů

Naši strojaři se již podeváté stali absolutními vítězi ve třináctileté historii soutěže.

ms 22 1ms 22 2ms 22 4

Celostátní soutěž Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů pořádá Svaz strojírenské technologie Praha pro žáky středních odborných škol. Soutež se koná jako doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a jedná se o neoficiálním mistrovstvím České republiky pro studenty středních technických škol.

V kategorii frézování v řídícím systému Heidenhain TNC 640 dosáhli v letošním ročníku soutěže naši strojaři z 60 soutěžících a 24 přihlášených škol skvělých výsledků:

1. místo David Mališ
2. místo Vojtěch Duda
3. místo Michal Majerek

Vlastní soutěž probíhá tak, že soutěžící obdrží výkres součásti, pokyny pro obrábění a seznam nástrojů, které musí použít. Na vypracování NC programu mají čas 90 minut. V tomto časovém limitu celý NC program pro součást sestavilo pouze 5 soutěžících ze 3 škol. Naši žáci dosáhli bezkonkurenčních časů (38, 40, 48 minut) i díky uplatnění nových technologických funkcí při tvorbě programu, tzv. OCM cyklů (optimised contour milling — optimalizované frézování kontur - trochoidální frézování), které nejen urychlují práci programátora, ale zároveň významně zkracují samotný proces obrábění.

(Kliknutím na náhled zvětšíte)

ms 22 3ms 22 5
Našim strojařům gratulujeme ke skvělému úspěchu, velké poděkování patří Ing. Čestmíru Závodnému za vzornou přípravu našich žáků k soutěži.
Slavnostní ocenění studentů, kteří se umísťují na medailových místech v soutěžních kategoriích řídicích systémů Heidenhain, Siemens a Fanuc, probíhá tradičně na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze.

Související