POJ F-M

Frýdek≈Místek dobrý partner POJ F≈M

30. 06. 2022

3D tisk a virtuální realita pro základní školy města Frýdek≈Místek

POJ F≈M je seznámena s projektovým záměrem „Frýdek-Místek ve 3D“, který má žáky základních škol rozvíjet ve výše uvedených 3D technologiích s vysokou přidanou hodnou. POJ F≈M se svými zkušenostmi nabízí sdílení zkušeností, systematickou podporu zavádění 3D tisku a VR na základní školy. Toto do budoucna přinese možnosti velmi intenzivní a dlouhodobé spolupráce mezi střední školou POJ F≈M a základními školami F≈M.

Naše škola se bude věnovat podpoře učitelům a žákům základních škol v následujících aktivitách:

 • Aktivita 1: konzultace k návrhu pořizovaného HW i SW vybavení na základní školy (v přípravné fázi)
 • Aktivita 2: organizace workshopů pro učitele ZŠ (v zahájení realizační fáze a v prostorách POJ F≈M)
  • Workshop 1: Základy 3D tisku
  • Workshop 2: Základy virtuální reality (VR)
  • Workshop 3: Pokročilé techniky 3D tisku a příprava podkladů pro 3D tisk
  • Workshop 4: Pokročilé techniky VR a příprava podkladů pro zobrazení ve VR
 • Aktivita 3: Podpora „on-site“ přímo na základních školách dle potřeb učitelů ZŠ. Prezentace výstupů a prací žáků ZŠ v rámci mezinárodní akce CONnect with creativity pořádané POJ F≈M (vždy v říjnu).
 • Aktivita 4: Rekonstrukce a vybavení prostor školní dílny TZB

Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za příležitost ke spolupráci a podporu ve výši: 400 000 Kč

Související