Informace pro uchazeče o studium - VÝSLEDKY

14. 05. 2022

Informace k výsledkům příjímacího řízení:

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.

Dne 29. 4. 2022 vydal ředitel školy Rozhodnutí o příjetí (nepřijetí) ke vzdělávání. Vše je uvedenou v následující tabulce:

 Obor vzdělání   Rozhodnutí (ke stažení) 
 Ekonomické lyceum ZDE
 Informační technologie ZDE
 Obchodní akademie ZDE
 Strojírenství ZDE
 Technické lyceum ZDE
 Technická zařízení budov ZDE
 Veřejnosprávní činnost ZDE

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílá poštou - vyvěšením na webu školy (a úřední desce) se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené. Zákonný zástupce uchazeče (nebo uchazeč) odevzdá ve lhůtě do 10 pracovních dnů zápisový lístek, kterým potvrdí nástup ke vzdělávání ve školním roce 2022/23.

Poštou se odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, avšak za účelem zrychlení procedury a následných kroků pořádáme informační schůzky se zákonnými zástupci (podle níže uvedeného rozpisu), na nichž je možné:

  • odevzdat zápisový lístek v případě přijetí ke vzdělávání
  • převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí
  • informovat se o možnosti podání odvolání a podat odvolání

Rozpis informačních schůzek - budeme se těšit na Vaši účast, jsme plně k dispozici

   Termín a čas Obor  Místo 
Obory SPŠ  

3. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

informační technologie, technické lyceum  SPŠ: Kavárium, sekretariát, ředitelna 

4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

strojírenství, technická zařízení budov
Obory OA  

3. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

veřejnosprávní činnost, ekonomické lyceum  OA: přízemí, sál divadla Andrgraund 

4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30

obchodní akademie


Text vyhlášení 1. kola přijímacího řízení včetně kritérií ...ZDE.

Související