POJ F-M

Evropský týden mládeže

24. 05. 2021

Chcete odhalit tajemství občanské participace?

Víte o problémech Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po- kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte- ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve kterém žijete, k lepšímu!

Podrobněji k registraci na akci.

Související