POJ F-M

Získali jsme akreditaci Erasmus

04. 03. 2021

Škola otevírající brány evropské dimenze

Nezahálíme ani v nelehké době a velmi se těšíme, až budeme moci naplno realizovat naše plány v oblasti zahraničních mobilit studentů i učitelů. V rámci Výzvy 2020 vyhlášené Evropskou komisí pro aktivitu KA120 jsme podali projektovou žádost opírající se o evropskou internacionalizační strategii školy, Erasmus plán a přihlásili jsme se ke Standardům kvality. Naše strategie nese podtitul:

V současné Evropě nemluvme o hranicích a překážkách. Mluvme o tom, co mohou Evropané dělat společně.

K získání akreditace jsme vypracovali plán pro provádění vysoce kvalitních mobilit, které chceme dále využívat ke zkvalitnění nabídky odborného vzdělávání. Naše žádost byla vyhodnocena, přijata a jako škola jsme získali velmi cennou akreditaci Erasmus.

Co nám akreditace přinese pro období 2021-2027?

Stabilní financování

Můžeme se spolehnout na finanční podporu Programu určenou každý rok na nové aktivity.

Vytvoření vlastní strategie

Akreditace nám umožňuje stanovit si vlastní cíle a zvolit si, jakou rychlostí je chceme naplnit. Při jejich postupném naplňování je můžeme aktualizovat podle našich relevantních potřeb.

Příležitost k růstu a poznávání

Vyzkoušíme si nové typy aktivit nebo spolupráce s novými partnery, aniž bychom museli pokaždé podávat novou žádost. Určitě se vedle stávajících aktivit budeme věnovat cestě nastoupené prostřednictvím 7 návyků a Leader in Me.

Investice do budoucnosti

Díky stabilnímu financování se zaměříme na dlouhodobé cíle. Pomocí mobili budeme dále postupně zvyšovat kvalitu výuky a vzdělávání na POJ F≈M.

 

Související