POJ F-M

Business Kemp 21 - příležitost pro naše studenty

08. 02. 2021

Staň se BSNSS ikonou za 4 dny ...

... navaž na velmi úspěšnou účast našich studentů na loňském kempu.

Moravskoslezské inovační centrum připravilo i pro letošní rok ve spolupráci s firmou Euroschola z Třince design 4denního Business kempu. Účelem je zvýšit podnikavost u žáků středních škol, konkrétně 3. a 4. ročníků, a zejména podpořit/podnítit zájem o podnikání jako alternativu k zaměstnaneckém poměru. V loňském roce jsme pořádali pilotní běh tohoto kempu, který byl velmi úspěšný, a proto jsme se v této aktivitě rozhodli pokračovat. Finanční prostředky na realizaci tohoto kempu jsme získali z KÚ MSK. Nabízíme intenzivní program vedený jak lektory Euroscholy, tak mladými podnikateli (jak úspěšnými, tak neúspěšnými).

Cílovou skupinou jsou středoškoláci třetích a čtvrtých ročníků (max. 20 celkem, max. 3 studenti z jedné školy), a to bez ohledu na typ studované školy, ke stažení je k dispozici registrační formulář.

  • Poplatek spojený s účastí na kempu je 500 Kč.
  • Před kempem dostanou studenti přípravu, bez které se neobjedou:

1. zamyšlení se nad tím, v čem by mohli podnikat

2. osobností dotazník (zpětnou vazbu z dotazníku získají individuálně na kempu s akcentem na jejich silné stránky, konzultace provede zkušený psycholog).

  • Na kempu budou rozvíjeny následující kompetence:

1. měkké: kreativita, podnikavost, komunikační a prezentační dovednosti

2. tvrdé: jak si založit firmu, formy podnikání, finanční gramotnost.

Kemp začne příjezdem do Jablunkova, kde zajistíme dopravu do penzionu Ameryka. Končíme čtvrtým dnem, opět účastníky dovezeme na autobusové, resp. vlakové nádraží v Jablunkově. Instrukce zašleme vybraným účastníkům, Ti předají rodičům.

Odkaz na web Business kempu

Kontaktní osobou je Martina Šmídová (martina.smidova@ms-ic.cz)

Související