Změna podoby maturitní zkoušky

11. 03. 2021

Dne 29. 1. 2021 vydalo MŠMT ČR opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2020/21. Zárověn byl publikovám podobrobný Maturitní kalendář 2021. Všechny podorbnosti ke změnám a odkazy na oficiální dokumenty naleznete v části školního webu Maturita aktuálně.

Související